Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Özlem YILDIRIM
 • Müdür Yardımcıları:
  Doç. Dr. Hakan KAYI
  Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
 • E-posta Adresi:
  fenbilim@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  (0 312) 316 60 33 (3 hat)
 • Faks:
  (0 312) 316 60 36
 • Adres:
  Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 06110 Dışkapı/ANKARA
  Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dışkapı Kampüsü

Tanıtım

Enstitümüz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında 20 Temmuz 1982 tarihinde Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fen ve Ziraat Fakültelerinde yer alan temel ve mühendislik bilim dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere başlangıçta Fen ve Ziraat Fakültelerinde mevcut 17 anabilim dalı ile lisansüstü eğitim ve öğretime başlanmış daha sonra bu sayı yeni anabilim dallarının katılımıyla artmıştır. Enstitümüz bugün örgün öğretimde, Ziraat, Fen, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültelerinden toplam 29 Anabilim Dalında, 31 Tezli Yüksek Lisans, 22 Tezsiz Yüksek Lisans ve 25 Doktora programı,  II. Öğretim kapsamında ise Entegre Su Yönetimi ile Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ve Uzaktan Eğitim kapsamında Enformatik Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.

Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile  ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.

Enstitümüz anabilim dalları aynı zamanda Fen, Mühendislik, Ziraat ve Uygulamalı Bilimler Fakültelerinin bölümleri olup, eğitim-öğretim faaliyetlerimiz enstitümüzün de desteğiyle bu fiziksel yapı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz adı geçen fakültelerimizdeki laboratuvar, kütüphane vb. olanaklardan yararlanmaktadırlar.

Enstitümüz öğrencilerinin büyük bir bölümü kamu kurumları ile özel sektörde çalışmakta olup, yaptıkları lisansüstü öğrenim ile alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirmektedirler. Seçkin bir öğretim kadrosu tarafından yetiştirilmiş olan mezunlarımızın ülkemizin kamu ve özel sektördeki çalışma alanlarında gösterdikleri başarılardan da gurur duymaktayız.