Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Atila YETİŞEMİYEN
 • Müdür Yardımcıları:
  Doç. Dr. Fatma KARAKOÇ
  Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ
 • E-posta Adresi:
  fenbilim@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  (0 312) 316 60 33 (3 hat)
 • Faks:
  (0 312) 316 60 36
 • Adres:
  İrfan Baştuğ Caddesi 06110 Dışkapı/ANKARA
  Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dışkapı Kampüsü

Tanıtım

Enstitümüz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında 20 Temmuz 1982 tarihinde Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fen ve Ziraat Fakültelerinde yer alan temel ve mühendislik bilim dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere başlangıçta Fen ve Ziraat Fakültelerinde mevcut 17 anabilim dalı ile lisansüstü eğitim ve öğretime başlanmış daha sonra bu sayı yeni anabilim dallarının katılımıyla artmıştır. Enstitümüz bugün Fen, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri, Enformatik, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ile Ev Ekonomisi Yüksekokulu bünyesindeki 27 anabilim dalında lisansüstü öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim dallarımızdaki 331 profesör, 91 doçent ve 56 yardımcı doçent olmak üzere toplam 484 öğretim üyesi ile lisansüstü öğretim yaptıran Enstitümüz şu ana kadar 7450 yüksek lisans, 2422 doktora mezunu vermiştir. Mevcut durumda 1669’u tezli, 2359’u tezsiz olmak üzere 4028 yüksek lisans ve 1243 doktora öğrencisinden oluşan toplam 5271 öğrenci öğrenim görmektedir.

Enstitümüz anabilim dalları aynı zamanda Fen, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri ile Ev Ekonomisi Yüksekokulunun bölümleri olup, eğitim-öğretim faaliyetlerimiz enstitümüzün de desteğiyle bu fiziksel yapı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz adı geçen fakültelerimizdeki laboratuvar olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Enstitümüz öğrencilerinin büyük bir bölümü kamu kurumları ile özel sektörde çalışmakta olup, yaptıkları lisansüstü öğrenim ile alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirmektedirler. Seçkin bir öğretim kadrosu tarafından yetiştirilmiş olan mezunlarımızın ülkemizin kamu ve özel sektördeki çalışma alanlarında gösterdikleri başarılardan da gurur duymaktayız.

Enstitümüz ülkemizin tüm üniversitelerinden gelen gençlerimize hizmet sunmaktadır. Ayrıca gelişmekte olan üniversitelerin bilim adamı gereksinimini karşılamak üzere özverili ve ciddi bir çaba içerisindedir. Çeşitli üniversitelerden bugüne değin 26 yüksek lisans ve 237 doktora olmak üzere toplam 263 araştırma görevlisi enstitümüzde 2547 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında lisansüstü öğrenimini tamamlamış olup, 16’sı yüksek lisans, 95’i de doktora olmak üzere toplam 111 araştırma görevlisi de halen lisansüstü öğrenimlerini enstitümüz kadrosunda sürdürmektedirler.

Bilimin evrenselliği ilkesini her zaman ön planda tutan enstitümüz 1984 yılından bu yana 145 yüksek lisans ve 85 doktora olmak üzere toplam 230 yabancı uyruklu öğrenciyi mezunları arasına katmıştır. Halen 9 tezsiz yüksek lisans, 66 yüksek lisans ve 74 doktora olmak üzere toplam 149 yabancı uyruklu öğrenci de lisansüstü öğrenimlerine devam etmektedir.

Bölümler

Tezli Yüksek Lisans

Biyoloji (YL) Astronomi ve Uzay Bilimleri (YL) Bahçe Bitkileri (YL) Bitki Koruma (YL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL) Fizik (YL) Fizik Mühendisliği (YL) Gıda Mühendisliği (YL) İstatistik (YL) Jeofizik Mühendisliği (YL) Jeoloji Mühendisliği (YL) Kimya (YL) Kimya Mühendisliği (YL) Matematik (YL) Peyzaj Mimarlığı (YL) Su Ürünleri (YL) Süt Teknolojisi (YL) Tarım Ekonomisi (YL) Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (YL) Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL) Tarla Bitkileri (YL) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Zootekni (YL) Bilgisayar Mühendisliği (YL) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YL)

Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)

Biyomedikal Mühendisliği (YL) Bitki Koruma (YL)

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Biyoloji (YL) Astronomi ve Uzay Bilimleri (YL) Bahçe Bitkileri (YL) Bitki Koruma (YL) Fizik Mühendisliği (YL) İstatistik (YL) Kimya (YL) Peyzaj Mimarlığı (YL) Su Ürünleri (YL) Süt Teknolojisi (YL) Tarım Ekonomisi (YL) Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (YL) Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL) Tarla Bitkileri (YL) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) Zootekni (YL) Bilgisayar Mühendisliği (YL)

 

Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Enformatik (YL) Bütünleşik Doktora Biyoloji (DR) Astronomi ve Uzay Bilimleri (DR) Bahçe Bitkileri (DR) Bitki Koruma (DR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) Fizik (DR) Fizik Mühendisliği (DR) Gıda Mühendisliği (DR) İstatistik (DR) Jeofizik Mühendisliği (DR) Jeoloji Mühendisliği (DR) Kimya (DR) Kimya Mühendisliği (DR) Matematik (DR) Peyzaj Mimarlığı (DR) Su Ürünleri (DR) Süt Teknolojisi (DR) Tarım Ekonomisi (DR) Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (DR) Tarımsal Yapılar ve Sulama (DR) Tarla Bitkileri (DR) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Zootekni (DR) Bilgisayar Mühendisliği (DR) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (DR)

Doktora

Biyoloji (DR) Astronomi ve Uzay Bilimleri (DR) Bahçe Bitkileri (DR) Bitki Koruma (DR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) Fizik (DR) Fizik Mühendisliği (DR) Gıda Mühendisliği (DR) İstatistik (DR) Jeofizik Mühendisliği (DR) Jeoloji Mühendisliği (DR) Kimya (DR) Kimya Mühendisliği (DR) Matematik (DR) Peyzaj Mimarlığı (DR) Su Ürünleri (DR) Süt Teknolojisi (DR) Tarım Ekonomisi (DR) Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (DR) Tarımsal Yapılar ve Sulama (DR) Tarla Bitkileri (DR) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Zootekni (DR) Bilgisayar Mühendisliği (DR) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (DR)