Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Hatice YILDIZ
 • Müdür Yardımcıları:
  Öğr. Gör. Dr. Ayhan AYDIN
 • E-posta Adresi:
  hte@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0 (312) 485 37 45
 • Faks:
  0 (312) 484 74 56
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi
  Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
  Gölbaşı Kampüsü
  06830 Gölbaşı / Ankara

Tanıtım

Ankara Üniversitesi bünyesinde Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün (HTE) kurulması, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından desteklenen ve Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje formatında yürütülen ‘Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM – http://thm.ankara.edu.tr )’ konulu üniversitelerarası projede önerilmiştir. Projenin DPT tarafından 2006 yılında kabul edilmesinin ardından enstitü kurulum çalışmaları başlamış, Bakanlar Kurulu’nun 01.02.2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile HTE’ nin kurulumu gerçekleşmiştir. Üniversitemiz bünyesinde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü ülkemizde ve bölgemizde, parçacık hızlandırıcı teknolojileri alanında kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren tek kurumdur. Kuruluşu kapsamında HTE’ nin faaliyetleri ve hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

İleri teknoloji araştırma araçları olan hızlandırıcılara dayalı araştırma tesislerini, ülkemizden ve bölgemizden bilim insanlarına Ar-Ge araştırma altyapısı olarak sunmak,
Parçacık hızlandırıcıları ve ilgili teknolojilerin ülkemizde tasarımı, üretimi, kurulumu ve kullanımına yönelik lisansüstü eğitim yaptırmak,
Parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri alanında ülkemizde öncü rol oynamak ve yeni ulusal – uluslararası yurt dışı araştırma projelerine ev sahipliği yapmak,
Parçacık hızlandırıcıları ve algıçlar (detektörler) alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek ve hayata geçirmek,
Hızlandırıcı tabanlı araştırma altyapılarını kullanan bilim insanlarını koordine etmek.

Misyonumuz

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün misyonu, parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini ve yaygın kullanımını sağlamak, Ar-Ge amaçlı hızlandırıcı tesisleri kurmak ve projeler yürütmek, Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)’ nın hayata geçirilmesini koordine etmek, hızlandırıcı teknolojileri konusunda yerli üretimin önünü açmak, CERN ve benzeri büyük ölçekli hızlandırıcı merkezleri ile işbirliğine gitmek ve hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında ulusal farkındalık yaratarak konuyla ilgili uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün vizyonu, parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri konusunda gelişmiş ülkeler düzeyinde eğitim vermek, araştırmalar yapmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak, ülkemizde gelecekte kurulması olası hızlandırıcı tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine önderlik ederek bu tesislerin bir merkezden yürütüldüğü bir yapı oluşturmaktır. Gelecekte kurulması olası hızlandırıcı tesislerinin çalışmalarında ve gelişmiş hızlandırıcı merkezleri ile ilişkilerde öncü rol oynamak ve sorumluluk üstlenmektir. Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri konularında ulusal ve uluslararası araştırmacılara çalışma ortamı sağlamak ve disiplinler arası araştırma ve uygulamaları hayata geçirmektir.