Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Fügen AKTAN
 • Müdür Yardımcıları:
  Doç. Dr. Güzin İPLİKÇİOĞLU
  Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
 • E-posta Adresi:
  health@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  +90 312 316 66 71 - 72 - 73
 • Faks:
  +90 312 316 66 70
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Dışkapı Yerleşkesi
  Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı
  06110 Dışkapı ANKARA

Tanıtım

2547 sayılı Yükseköğreti Kanunu’ nun kabulü ile 1982 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nde, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Disiplinlerarası Anabilim Dallarında Lisansüstü Eğitim-Öğretim yapılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında ve böylece ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluk payı bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim-öğretimin amacı, her saniye yeniliklerle bezenen dünyamızda özgür düşünen ve ülkeye, dünyaya katmadeğer sağlayan, aynı zamanda gündem oluşturabilecek projeler üreten, ileri görüşlü (vizyon) bilim insanları yetiştirmek, ayrıca mesleki bilgisini derinleştirmek isteyenlere imkan sunarak eğitimi ülke gündeminde sürekli kılmaktır.

Enstitümüz, ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim programları oluşturarak, lisansüstü ve araştırma platformlarında daha etkin ve yetkin bir konuma ulaşılması en önemli hedefleri arasındadır.

Diğer yandan yenilikçi bilimin gelişen teknolojiyle arasında bir köprü oluşturarak, bilgiyi paydaşlarına yaymayı ilke haline getirmeyi hedefleyen Enstitümüz, aynı zamanda eğitim ve öğretide dünyanın en saygın yüksek öğretim kurumları arasında kalıcı olarak yer almayı amaçlamaktadır.