Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Mehmet AKAN (Vekil)
 • Müdür Yardımcıları:
  Prof. Dr. Ayfer TEZEL
  Doç. Dr. Yılmaz ARAL
 • E-posta Adresi:
  health@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  +90 312 316 66 71 - 72 - 73
 • Faks:
  +90 312 316 66 70
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Dışkapı Yerleşkesi
  Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı
  06110 Dışkapı ANKARA

Tanıtım

2547 sayılı Yükseköğreti Kanunu’ nun kabulü ile 1982 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ nde, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Disiplinlerarası Anabilim Dallarında Lisansüstü Eğitim-Öğretim yapılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında ve böylece ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluk payı bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim-öğretimin amacı, her saniye yeniliklerle bezenen dünyamızda özgür düşünen ve ülkeye, dünyaya katmadeğer sağlayan, aynı zamanda gündem oluşturabilecek projeler üreten, ileri görüşlü (vizyon) bilim insanları yetiştirmek, ayrıca mesleki bilgisini derinleştirmek isteyenlere imkan sunarak eğitimi ülke gündeminde sürekli kılmaktır.

Enstitümüz, ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim programları oluşturarak, lisansüstü ve araştırma platformlarında daha etkin ve yetkin bir konuma ulaşılması en önemli hedefleri arasındadır.

Diğer yandan yenilikçi bilimin gelişen teknolojiyle arasında bir köprü oluşturarak, bilgiyi paydaşlarına yaymayı ilke haline getirmeyi hedefleyen Enstitümüz, aynı zamanda eğitim ve öğretide dünyanın en saygın yüksek öğretim kurumları arasında kalıcı olarak yer almayı amaçlamaktadır.

Bölümler

Tezli Yüksek Lisans

Adli Biyoloji (YL) Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (YL) Adli Psikoloji (YL) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (YL) Analitik Kimya (YL) Anatomi (Veteriner) (YL) Az Görenlerin Rehabilitasyonu (YL) Beden Eğitimi ve Spor (YL) Biofarmasötik Farmakokinetik (YL) Biyofizik (YL) Biyoistatistik (Tıp) (YL) Biyoistatistik (Veteriner) (YL) Biyokimya (Eczacılık) (YL) Biyokimya (Veteriner) (YL) Cerrahi (Veteriner) (YL) Çocuk Gelişimi (YL) Temel Hepatoloji (YL) Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (YL) Disiplinlerarası Kök Hücre ve Yenileyici Tıp (YL) Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (YL) Diş Hastalıkları ve Tedavisi (YL) Diyagnostik İmmünoloji (YL) Doğum ve Jinekoloji (YL) Dölerme ve Suni Tohumlama (YL) Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (YL) Endodonti (YL) Epidemiyoloji (YL) Farmakognozi (YL) Farmakoloji (Eczacılık) (YL) Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) (YL) Farmasötik Biyoteknoloji (YL) Farmasötik Botanik (YL) Farmasötik Kimya (YL) Farmasötik Mikrobiyoloji (YL) Farmasötik Teknoloji (YL) Farmasötik Toksikoloji (YL) Fizyoloji (Tıp) (YL) Fizyoloji (Veteriner) (YL) Gelişimsel Pediatri (YL) Genetik (Veteriner) (YL) Halk Sağlığı Hemşireliği (YL) Hareket ve Antrenman Bilimleri (YL) Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (YL) Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (YL) Hemaferezis (YL) Hematodiagnostik (YL) Hemşirelik (YL) Histoloji-Embriyoloji (Tıp) (YL) İç Hastalıkları (Veteriner) (YL) Kanatlı Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri (YL) Kozmetoloji (YL) Mikrobiyoloji (Veteriner) (YL) Parazitoloji (Veteriner) (YL) Tıbbi Parazitoloji (YL) Patoloji (Veteriner) (YL) Pedodonti (YL) Sağlık Kurumları Yönetimi (YL) Sosyal Hizmet (YL) Sosyal Pediatri (YL) Spor Eğitimi Bilimleri (YL) Spor Sağlık Bilimleri (YL) Spor Yönetimi Bilimleri (YL) Sporda Psikososyal Alanlar (YL) Tıbbi Biyoloji (YL) Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı (YL) Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (YL) Viroloji (YL) Zootekni (YL) Adli Genetik (YL) Sağlık Hukuku (YL) Tıp Tarihi ve Etik (YL) Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu (YL) Beslenme ve Diyetetik (YL) Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (YL) Pediatrik Temel İmmünoloji (YL) Tıbbi Farmokoloji (YL) Tıbbi Biyokimya (YL) Tıp Eğitimi (YL) Tümör Biyolojisi (YL) Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (YL) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (YL) Ortez-Protez (YL) Adli Antropoloji (YL) Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor (İngilizce) (YL) Farmasötik Kimya (İngilizce) (YL) Kriminalistik (YL)

Tezli Yüksek Lisans (II.Öğretim)

Adli Bilişim (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (YL) Anatomi (Veteriner) (YL) Biyokimya (Eczacılık) (YL) Biyokimya (Veteriner) (YL) Cerrahi (Veteriner) (YL) Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri (YL) Diş Hastalıkları ve Tedavisi (YL) Doğum ve Jinekoloji (YL) Dölerme ve Suni Tohumlama (YL) Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (YL) Endodonti (YL) Farmakoloji (Eczacılık) (YL) Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) (YL) Farmasötik Botanik (YL) Farmasötik Mikrobiyoloji (YL) Farmasötik Toksikoloji (YL) Fitoterapi Drogları (YL) Fizyoloji (Veteriner) (YL) Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (YL) Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (YL) İç Hastalıkları (Veteriner) (YL) Kanatlı Yetiştiriciliği Hastalıkları ve Ürünleri (YL) Medisinal Kimya (YL) Parazitoloji (Veteriner) (YL) Sağlık Kurumları Yönetimi (YL) Sosyal Hizmet (YL) Viroloji (YL) Zootekni (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)

Çocuk Gelişimi (YL) Sosyal Hizmet (YL) Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı (YL) Perfüzyon (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Sağlık Kurumları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) (YL) Sosyal Hizmet (Uzaktan Eğitim) (YL)

Doktora

Adli Biyoloji (DR) Adli Kimya ve Adli Toksikoloji (DR) Adli Psikoloji (DR) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (DR) Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (DR) Analitik Kimya (DR) Anatomi (Veteriner) (DR) Beden Eğitimi ve Spor (DR) Biyofizik (DR) Biyoistatistik (Tıp) (DR) Biyoistatistik (Veteriner) (DR) Biyokimya (Eczacılık) (DR) Biyokimya (Veteriner) (DR) Cerrahi (Veteriner) (DR) Çocuk Gelişimi (DR) Disiplinlerarası Sinir Bilimleri (DR) Diş Hastalıkları ve Tedavisi (DR) Doğum ve Jinekoloji (DR) Dölerme ve Suni Tohumlama (DR) Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (DR) Endodonti (DR) Farmakognozi (DR) Farmakoloji (Eczacılık) (DR) Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) (DR) Farmasötik Botanik (DR) Farmasötik Kimya (DR) Farmasötik Mikrobiyoloji (DR) Farmasötik Teknoloji (DR) Farmasötik Toksikoloji (DR) Fizyoloji (Tıp) (DR) Fizyoloji (Veteriner) (DR) Fizyopatoloji (DR) Genetik (Veteriner) (DR) Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (DR) Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği (DR) Histoloji-Embriyoloji (Tıp) (DR) Histoloji-Embriyoloji (Veteriner) (DR) İç Hastalıkları (Veteriner) (DR) İş Sağlığı (DR) Klinik Anatomi (DR) Kriminalistik (DR) Mikrobiyoloji (Veteriner) (DR) Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (DR) Ortodonti (DR) Tıbbi Parazitoloji (DR) Parazitoloji (Veteriner) (DR) Patoloji (Veteriner) (DR) Pedodonti (DR) Periodontoloji (DR) Protetik Diş Tedavisi (DR) Protez-Ortez (DR) Sağlık Kurumları Yönetimi (DR) Sosyal Hizmet (DR) Spor Hekimliği (DR) Tıbbi Biyoloji (DR) Tıbbi Farmakoloji (DR) Tıbbi Genetik (DR) Tıp Tarihi ve Etik (DR) Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (DR) Viroloji (DR) Zootekni (DR) Beslenme ve Diyetetik (DR) Hemşirelik (DR) Gıda Hijyeni ve Teknolojisi (DR) Tıp Etiği ve Tıp Tarihi (DR) Tıbbi Biyokimya (DR) Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları (DR) Disiplinlerarası Klinik Eczacılık (DR) Tümör Biyolojisi (DR)