Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
 • Müdür Yardımcıları:
  Prof. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
  Doç. Dr. Cemil KUTLUTÜRK
 • E-posta Adresi:
  bsosbil@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  (0312) 214 13 50
 • Faks:
  (0312) 600 01 13-14
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6 Beşevler/ANKARA

Tanıtım

Sosyal Bilimler Enstitüsü 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Sosyal Bilimler alanına giren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi bünyesindeki toplam 33 anabilim dalı ile Enstitüye doğrudan bağlı Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kadın Çalışmaları, Müze Eğitimi, Sosyal Çevre Bilimleri, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, İktisadi ve Mali Analiz, İnsan Hakları, Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset, Latin Amerika Çalışmaları, Fikri Mülkiyet Hakları Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, İnsan İlişkileri, Su Politikaları ve Güvenliği, Bilim ve Toplum Çalışmaları ile Askeri Tarih olmak üzere toplam 49 anabilim dalında ve Çalgı Anasanat Dalı’yla lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Halen Enstitüde 108 tezli, 1 tezli II. öğretim, 20 tezsiz, 13 II. öğretim ve 2 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 144 yüksek lisans programı ile 97 doktora ve 37 bütünleşik doktora programı olmak üzere toplam 134 doktora programı bulunmaktadır.

Misyon

Ankara Üniversitesinin üstlendiği genel misyon doğrultusunda mevcut lisans üstü programlarında mükemmeliyet ve yetkinlik esaslarını hakim kılan, başta Bolognizasyon süreci olmak üzere küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açan; araştırma, eğitim ve toplumla ilişkilerinde örnek oluşturacak ciddi çalışmalar yaparak yerli ve yabancı uyruklu en kaliteli öğrenciler tarafından en çok tercih edilen; kazandırdığı derece ve diplomaları gerek akademide gerekse akademi dışında en çok talep edilen, bilimsel çalışmaların en üst düzeyde akademik özgürlük içinde yapılmasına olanak sağlayan, ilkeli ve tutarlı olmasının yanı sıra demokratik, katılımcı, şeffaf, öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla tanınan saygın bir kuruluş olmaktır.

Vizyon

Ankara Üniversitesinin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda paydaşlarının gereksinmelerini yakından takip etmek, eleştirileri ciddiye almak, hatalarından ders çıkararak öğrenmek ve kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen lisansüstü programlarını aynı mükemmeliyet ve yeterlik ölçülerinde olmaları için çalışmak; kaliteli hizmet üretmek amacıyla idari alt yapıyı güçlendirmek, idari personeli verimli kılmak için bilimsel projelere dayalı düzenlemeler yapmak; farklı programlarda öğrenim gören çok sayıda ve değişik nitelikteki öğrencilerinin memnuniyet düzeyini yükseltmek amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek, bunların sonuçlarına dayalı iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve takip etmek; öğrenci ve öğretim üyelerine zamanında en kaliteli hizmeti sunabilmek için alt yapı geliştirme çalışmalarını hızlandırarak tüm birimlerde otomasyona geçmek; iletişimin en temel ihtiyaç olduğu bilinciyle web sayfasını yenilemek, güncellemek, bilimsel araştırma sonuçlarının duyurulmasına olanak sağlamak amacıyla yayın yapmak, enstitünün on-line dergisini sürdürebilir kılmaktır.