Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Müdür: Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
 • Müdür Yardımcıları:
  Prof. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
  Doç. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN
 • E-posta Adresi:
  bsosbil@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  (0312) 214 13 50
 • Faks:
  (0312) 600 01 13-14
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6 Beşevler/ANKARA

Tanıtım

Sosyal Bilimler Enstitüsü 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Sosyal Bilimler alanına giren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi bünyesindeki toplam 33 anabilim dalı ile Enstitüye doğrudan bağlı Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kadın Çalışmaları, Müze Eğitimi, Sosyal Çevre Bilimleri, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, İktisadi ve Mali Analiz, İnsan Hakları, Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset, Latin Amerika Çalışmaları, Fikri Mülkiyet Hakları Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, İnsan İlişkileri, Su Politikaları ve Güvenliği, Bilim ve Toplum Çalışmaları ile Askeri Tarih olmak üzere toplam 49 anabilim dalında ve Çalgı Anasanat Dalı’yla lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Halen Enstitüde 108 tezli, 1 tezli II. öğretim, 20 tezsiz, 13 II. öğretim ve 2 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 144 yüksek lisans programı ile 97 doktora ve 37 bütünleşik doktora programı olmak üzere toplam 134 doktora programı bulunmaktadır.

Misyon

Ankara Üniversitesinin üstlendiği genel misyon doğrultusunda mevcut lisans üstü programlarında mükemmeliyet ve yetkinlik esaslarını hakim kılan, başta Bolognizasyon süreci olmak üzere küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açan; araştırma, eğitim ve toplumla ilişkilerinde örnek oluşturacak ciddi çalışmalar yaparak yerli ve yabancı uyruklu en kaliteli öğrenciler tarafından en çok tercih edilen; kazandırdığı derece ve diplomaları gerek akademide gerekse akademi dışında en çok talep edilen, bilimsel çalışmaların en üst düzeyde akademik özgürlük içinde yapılmasına olanak sağlayan, ilkeli ve tutarlı olmasının yanı sıra demokratik, katılımcı, şeffaf, öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla tanınan saygın bir kuruluş olmaktır.

Vizyon

Ankara Üniversitesinin üstlendiği genel vizyon doğrultusunda paydaşlarının gereksinmelerini yakından takip etmek, eleştirileri ciddiye almak, hatalarından ders çıkararak öğrenmek ve kendini sürekli yenilemek; tezli, tezsiz, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen lisansüstü programlarını aynı mükemmeliyet ve yeterlik ölçülerinde olmaları için çalışmak; kaliteli hizmet üretmek amacıyla idari alt yapıyı güçlendirmek, idari personeli verimli kılmak için bilimsel projelere dayalı düzenlemeler yapmak; farklı programlarda öğrenim gören çok sayıda ve değişik nitelikteki öğrencilerinin memnuniyet düzeyini yükseltmek amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek, bunların sonuçlarına dayalı iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve takip etmek; öğrenci ve öğretim üyelerine zamanında en kaliteli hizmeti sunabilmek için alt yapı geliştirme çalışmalarını hızlandırarak tüm birimlerde otomasyona geçmek; iletişimin en temel ihtiyaç olduğu bilinciyle web sayfasını yenilemek, güncellemek, bilimsel araştırma sonuçlarının duyurulmasına olanak sağlamak amacıyla yayın yapmak, enstitünün on-line dergisini sürdürebilir kılmaktır.

Bölümler

Tezli Yüksek Lisans

Halkbilim (YL) Felsefe Tarihi (Felsefe ve Din Bil.) (YL) Uluslararası İlişkiler (AB) (YL) Arap Dili ve Belagati (YL) Klinik Psikoloji (YL) Su Politikaları ve Güvenliği (YL) Afrika Çalışmaları (YL) Alman Dili ve Edebiyatı (YL) Arap Dili ve Edebiyatı (YL) Beşeri ve İktisadi Coğrafya (YL) Bilgi ve Belge Yönetimi (YL) Bilim Tarihi (YL) Bölgesel Coğrafya (YL) Bulgar Dili ve Edebiyatı (YL) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (YL) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (YL) Dilbilim (YL) Din Eğitimi (YL) Din Felsefesi (YL) Din Sosyolojisi (YL) Dinler Tarihi (YL) Ekonomi-Maliye (AB) (YL) Ermeni Dili ve Kültürü (YL) Eski Türk Dili (YL) Eski Türk Edebiyatı (YL) Eskiçağ Tarihi (YL) Fars Dili ve Edebiyatı (YL) Felsefe Tarihi (Felsefe) (YL) Felsefe ve Din Bilimleri (YL) Fizik Antropoloji (YL) Fiziki Coğrafya (YL) Fransız Dili ve Edebiyatı (YL) Gazetecilik (YL) Gelişim Psikolojisi (YL) Genel Türk Tarihi (YL) Hadis (YL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (YL) Hindoloji (YL) Hititoloji (YL) Hukuk (AB) (YL) Hungaroloji (YL) İktisat (YL) İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) İnsan Hakları (YL) İslam Felsefesi (YL) İslam Hukuku (YL) İslam Mezhepleri Tarihi (YL) İslam Tarihi (YL) İspanyol Dili ve Edebiyatı (YL) İşletme (YL) İtalyan Dili ve Edebiyatı (YL) Japon Dili ve Edebiyatı (YL) Kadın Çalışmaları (YL) Kamu Hukuku (YL) Kelam (YL) Kent ve Çevre Bilimleri (YL) Klasik Arkeoloji (YL) Kore Dili ve Edebiyatı (YL) Latin Amerika Çalışmaları (YL) Latin Dili ve Edebiyatı (YL) Polonya Dili ve Kültürü (YL) Maliye (Kamu Ekonomisi) (YL) Müze Eğitimi (YL) Müzik Yorumculuğu (YL) Ortaçağ Tarihi (YL) Özel Hukuk (YL) Paleoantropoloji (YL) Tarih Öncesi Arkeolojisi (YL) Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (YL) Radyo-Televizyon-Sinema (YL) Rus Dili ve Edebiyatı (YL) Sanat Tarihi (YL) Sinoloji (YL) Sistematik Felsefe ve Mantık (YL) Siyaset Bilimi (YL) Sosyal Antropoloji (YL) Sosyal Çevre Bilimleri (YL) Sosyal Psikoloji (YL) Sosyoloji (YL) Sümeroloji (YL) Tasavvuf (YL) Tefsir (YL) Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi (YL) Tiyatro Yönetmenliği (YL) Türk Din Musikisi (YL) Türk İslam Edebiyatı (YL) Türk İslam Sanatları Tarihi (YL) Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi (YL) Türkiye Coğrafyası (YL) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (YL) Uluslararası İlişkiler (YL) Urdu Dili ve Edebiyatı (YL) Yabancı Dil Öğretimi (YL) Yakınçağ Tarihi (YL) Yeni Türk Dili (YL) Yeni Türk Edebiyatı (YL) Yeniçağ Tarihi (YL) Yönetim Bilimleri (YL) Yunan Dili ve Edebiyatı (YL)

Tezli Yüksek Lisans (II.Öğretim)

İç Denetim ve İç Kontrol (YL)

Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)

Su Politikaları ve Güvenliği (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans

Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi (YL) Küresel ve Bölgesel Çalışmalar (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)

Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi (YL) İç Denetim ve İç Kontrol (YL) Bilim ve Toplum Çalışmaları (YL) Su Politikaları ve Güvenliği (YL) Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama (YL) Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi (YL) Finans (YL) İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı (YL) Küresel ve Bölgesel Çalışmalar (YL) Yabancı Dil Öğretimi (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Gazetecilik (YL) İnsan İlişkileri (YL)

Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim (İngilizce)

Su Politikaları ve Güvenliği (YL)

 

Bütünleşik Doktora

Beşeri ve İktisadi Coğrafya (DR) Bölgesel Coğrafya (DR) Bulgar Dili ve Edebiyatı (DR) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (DR) Dinler Tarihi (DR) Felsefe Tarihi (Felsefe) (DR) Hadis (DR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (DR) İngiliz Dili ve Edebiyatı (DR) İslam Felsefesi (DR) İslam Mezhepleri Tarihi (DR) İslam Tarihi (DR) Japon Dili ve Edebiyatı (DR) Kamu Hukuku (DR) Kelam (DR) Kent ve Çevre Bilimleri (DR) Klasik Arkeoloji (DR) Mantık (DR) Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (DR) Radyo-Televizyon-Sinema (DR) Siyaset Bilimi (DR) Sosyal Antropoloji (DR) Tasavvuf (DR) Tefsir (DR) Türkiye Coğrafyası (DR) Uluslararası İlişkiler (DR) Yönetim Bilimleri (DR)

Doktora

Halkbilim (DR) Uluslararası İlişkiler (AB) (DR) Arap Dili ve Belagati (DR) Klinik Psikoloji (DR) Alman Dili ve Edebiyatı (DR) Arap Dili ve Edebiyatı (DR) Beşeri ve İktisadi Coğrafya (DR) Bilgi ve Belge Yönetimi (DR) Bilim Tarihi (DR) Bölgesel Coğrafya (DR) Bulgar Dili ve Edebiyatı (DR) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (DR) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (DR) Dilbilim (DR) Din Eğitimi (DR) Din Felsefesi (DR) Din Sosyolojisi (DR) Dinler Tarihi (DR) Ekonomi-Maliye (AB) (DR) Ermeni Dili ve Kültürü (DR) Eski Türk Dili (DR) Eski Türk Edebiyatı (DR) Eskiçağ Tarihi (DR) Fars Dili ve Edebiyatı (DR) Felsefe Tarihi (Felsefe) (DR) Felsefe ve Din Bilimleri (DR) Fizik Antropoloji (DR) Fiziki Coğrafya (DR) Fransız Dili ve Edebiyatı (DR) Gazetecilik (DR) Genel Türk Tarihi (DR) Hadis (DR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (DR) Hindoloji (DR) Hititoloji (DR) Hukuk (AB) (DR) Hungaroloji (DR) İktisat (DR) İngiliz Dili ve Edebiyatı (DR) İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı (DR) İslam Felsefesi (DR) İslam Hukuku (DR) İslam Mezhepleri Tarihi (DR) İslam Tarihi (DR) İspanyol Dili ve Edebiyatı (DR) İşletme (DR) İtalyan Dili ve Edebiyatı (DR) Japon Dili ve Edebiyatı (DR) Kamu Hukuku (DR) Kelam (DR) Kent ve Çevre Bilimleri (DR) Klasik Arkeoloji (DR) Kore Dili ve Edebiyatı (DR) Latin Dili ve Edebiyatı (DR) Polonya Dili ve Kültürü (DR) Maliye (Kamu Ekonomisi) (DR) Ortaçağ Tarihi (DR) Özel Hukuk (DR) Paleoantropoloji (DR) Tarih Öncesi Arkeolojisi (DR) Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi (DR) Radyo-Televizyon-Sinema (DR) Rus Dili ve Edebiyatı (DR) Sanat Tarihi (DR) Sinoloji (DR) Sistematik Felsefe ve Mantık (DR) Siyaset Bilimi (DR) Sosyal Antropoloji (DR) Sosyal Çevre Bilimleri (DR) Sosyal Psikoloji (DR) Sosyoloji (DR) Sümeroloji (DR) Tasavvuf (DR) Tefsir (DR) Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi (DR) Tiyatro Yönetmenliği (DR) Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (DR) Türk Din Musikisi (DR) Türk İslam Edebiyatı (DR) Türk İslam Sanatları Tarihi (DR) Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi (DR) Türkiye Coğrafyası (DR) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (DR) Uluslararası İlişkiler (DR) Urdu Dili ve Edebiyatı (DR) Yabancı Dil Öğretimi (DR) Yakınçağ Tarihi (DR) Yeni Türk Dili (DR) Yeni Türk Edebiyatı (DR) Yeniçağ Tarihi (DR) Yönetim Bilimleri (DR) Yunan Dili ve Edebiyatı (DR)