Diş Hekimliği Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Kaan Orhan (V.)
 • Dekan Yardımcıları:
  Doç. Dr. M. Eray KOLSUZ
 • E-posta Adresi:
  dekanlik@dentistry.ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 296 55 55
 • Faks:
  0312 212 39 54
 • Adres:
  Konya Yolu, Gazi Kavşağı Beşevler/ANKARA

Fotoğraflar

Tanıtım

14.12.1963 tarihinde kurulan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu; 25.06.1973’te Diş Hekimliği Fakültesi hâline gelmiştir. Fakültenin temel amacı, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli diş hekimlerini yetiştirmektir.

Eğitim-öğretim 5 yıllık olup ilk üç yıl preklinik, son iki yıl ise klinik ağırlıklı bir eğitimi kapsamaktadır. Eğitimleri boyunca, diş hekimi adayları, ağız, diş sağlığının sağlanması ve korunması, diş ve dişetleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları, eksik dişlerin protetik olarak tamamlanması gibi konularda eğitim alır ve bu alanlarda yapılan bilimsel çalışmalara katılırlar.

Fakülteye girebilmek için ortaöğretimde başarılı bir matematik-fen alanı öğrencisi olmak gereklidir. Ancak, Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamalı eğitimde bireyin başarılı olabilmesi için iyi bir el becerisi yanında estetik görüşe de sahip olması gerekir. Ayrıca, iyi bir hekim olabilmek için insan ilişkilerinde başarılı olmak önemlidir. Her eğitim alanında olduğu gibi, meslek içi bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilmek için iyi bir yabancı dil bilgisi artı bir değerdir. Diş Hekimliği eğitimi, masraflı ve yorucu bir süreçtir. Öğrenciler uygulamalarda kullanacakları alet ve gereçleri kendileri sağlamak durumundadır. Bu da eğitim boyunca öğrencinin ailesine oldukça ağır bir mali yük getirmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitim, Temel Diş Hekimliği ve Klinik Diş Hekimliği eğitimi olarak iki aşamadan oluşur. Beş yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik hem de pratik açıdan yetiştirilir. Temel Diş Hekimliği eğitiminde, öğrencilere Temel Fen Bilimleri dersleri ile hekimlik nosyonunu almaları için Temel Tıp dersleri verilmektedir. Eğitimin son iki yılında ise, meslek dersleri ve klinikte uygulamalar ağırlık kazanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesine kaydolan yeni öğrenciler isterlerse, bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfı için başvurabilirler.