Eczacılık Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Asuman Bozkır
 • Dekan Yardımcıları:
  Doç. Dr. Burcu DEVRİM
  Doç. Dr. İlker ATEŞ
 • E-posta Adresi:
  eczacilik@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 203 30 00
 • Faks:
  0312 213 10 81
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Emniyet Mah. Degol Cd. No:4 Posta Kod:06560 Yenimahalle, Ankara

Fotoğraflar

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 16 Aralık 1960 tarihinde kurulmuş, eğitim-öğretime ise 1961-1962 Eğitim-Öğretim Yılında başlamıştır. Ülkemizin eczacılık öğretimi yapan ikinci eğitim kurumu ve ilk eczacılık fakültesi olan Fakültemiz, kendisine dinamik ve hep ileri yönlenmiş uzun vadeli bir vizyon geliştirmekte ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.
Eczacılığın, ağırlıklı olarak uygulamalı bir meslek olması nedeni ile Fakültemizde öğrenci laboratuvarları sayısı oldukça fazladır ve buralar öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılan çalışma alanlarıdır. Bütün laboratuvarlarda, eczacılık ile ilgili temel laboratuvar malzemeleri ve hızla gelişmekte olan bilimin bir gereği olarak modern cihazlar bulunmaktadır. Öğrenci laboratuvarları dışında, her anabilim dalının ayrı ayrı araştırmalarını yürütmekte olduğu araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.
Bölümler: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, eczacılık alanında tek bir lisans diploması vermektedir. Fakültede, her birinden ayrı bir diploma verilmemekle birlikte, üç bölüm bulunmaktadır: Temel Eczacılık Bilimleri (Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji AD ) Bölümünde, eczacılık öğretimi için gerekli olan temel bilimlerin eğitimini veren anabilim dalları; Eczacılık Meslek Bilimleri (Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Botanik, Farmakognozi, Eczacılık İşletmeciliği AD) ve Eczacılık Teknolojisi (Farmasötik Teknoloji AD) Bölümlerinde ise eczacılık mesleğine yönelik derslerin eğitimini veren anabilim dalları bulunur.

Yeni öğrencilerimiz isterlerse, bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfı için başvurabilirler.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Mezunların büyük bir çoğunluğu serbest eczane açmakla birlikte hastanelerde, ecza depolarında, resmî ve özel araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile ilaç sanayiinde iş bulma imkânlarına sahiptir. Çeşitli derslerimizde ve özel olarak programlanan kariyer günlerinde bu kurumların yetkilileri ve konferansiyerler davet edilerek öğrencilerimizin eğitim ve beceri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılmakta, staj imkânı yaratılarak kariyer planlamasına önem verilmektedir.