Eğitim Bilimleri Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Fatma BIKMAZ
 • Dekan Yardımcıları:
  Doç. Dr. İlhan YALÇIN
  Dr. Öğr. Üyesi Canay DEMİRHAN İŞCAN
 • E-posta Adresi:
  ebf@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 363 33 50
 • Faks:
  0312 363 61 45
 • Adres:
  AÜ Cebeci Kampüsü, Cemal Gürsel Cad. Cebeci/Ankara

Fotoğraflar

Tanıtım

Fakültemiz, Eğitim Fakültesi adıyla, Ankara Üniversitesi Senatosunun 31 Mart 1964 tarihli kararıyla Türkiye’nin ilk eğitim fakültesi olarak kurulmuştur. 1965-1966 Eğitim-Öğretim Yılında 109 lisans öğrencisiyle öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir. 1983 yılında yapılan düzenlemeyle Eğitim Bilimleri Fakültesi adını almıştır. Fakültemiz, 12 bölüm ve 26 anabilim dalı ile hizmet vermektedir. Fakültemiz bünyesinde bulunan anabilim dallarından altısı lisans programları (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Okul Öncesi,  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,  Sınıf,  Sosyal Bilgiler, Zihin Engelliler Öğretmenlikleri) yürütmektedir.

Fakültemiz; 33 profesör, 18 doçent, 21 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 8 uzman, 107 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 197 akademik personelle hizmet vermektedir. Fakültemiz öğretim elemanları; lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekle birlikte, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarında görev almakta, çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmakta, Üniversitemizin değişik fakültelerinde yürütülen programlara, eğitim-öğretim etkinliklerine katkı sağlamakta, Üniversitemize bağlı birim ve merkezlere destek vermektedirler.