Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 03.04.1997 tarih ve 22953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.12.1996 tarihli 96/9184 sayılı Bakanlar Kurulu kararı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun  toplantısında, Fakültemizde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Müzecilik Bölümleri ile  Temel Eğitim Bölümü açılmıştır.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü lisans programına 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınacaktır.