İlahiyat Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Şamil DAĞCI
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ
  Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
 • E-posta Adresi:
  ilahiyat@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 212 68 00
 • Faks:
  0312 213 00 03
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 06500 Beşevler/ ANKARA

Fotoğraflar

Tanıtım

1949 yılında kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde kurulan ilk ilahiyat fakültesidir. 64 yıldır ülkemize ve kültürümüze büyük hizmetlerde bulunan Fakültemiz, bugün sayıları sekseni geçen ilahiyat fakültelerinin açılmasına öğretim kadrosu desteğiyle öncülük etmiş, pek çok öğretim elemanıyla, yeni ilahiyat fakültelerini hem kuruluş aşamalarında hem de sonraki dönemlerinde özveri ile destekleyerek, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde bilim yuvalarının kuruluşuna katkı sağlamıştır.

İlahiyat programında, başta İslam dini olmak üzere diğer dinleri bilimsel yöntemlerle inceleyen, dini asıl kaynaklarından yola çıkarak ortaya koyan, din olgusunu bilimsel araştırmaya dayalı olarak anlayan ve yorumlayan, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan, bilgiyi içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, dinî mirası özümseyerek yeni sorunlara çözüm üretebilen, insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen, üstün nitelikli, aydın, ilim ve din adamı yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programa kaydolan adaylar birçok bölümde bir yıl Arapça hazırlık sınıfına; İngilizce İlahiyat programına kaydolanlar ise bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler.

Bölümler: İlahiyat, (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları) Uluslararası İlahiyat, İlahiyat (İngilizce), Dünya Dinleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları, İlitam.