İletişim Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Fatih KESKİN
 • E-posta Adresi:
  ilef@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  +90 312 319 77 14
 • Faks:
  +90 312 362 27 17
 • Adres:
  06509 Cebeci

Fotoğraflar

Tanıtım

1965 yılında UNESCO’nun ve Gazeteciler Cemiyetinin katkılarıyla Basın Yayın Yüksek Okulu olarak kurulan İletişim Fakültesi (İlef), Türkiye’de alanında üniversite düzeyinde dört yıllık eğitim veren ilk kurumdur. Basın Yayın Yüksek Okulu 1992 yılında  İletişim Fakültesine dönüştürülmüştür.

Fakültenin akademik kadrosu iletişim alanının farklı dallarında çalışan ve alana özgün katkılar sunan 77 öğretim elemanından oluşmaktadır. 2021 Ocak ayı itibariyle 1041 lisans, 961 lisansüstü öğrencisi bulunan İlef, her yıl ortalama 150 mezun vermektedir.

İlef, öğrencilerinin bilgiyi yaşamlarıyla ilişkilendirebilmesini hedefler. Kuramın, yöntemin ve pratiğin birbiriyle olan bağını içselleştirmiş, donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda, Radyo Atölyesi, Film Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Reklam Atölyesi, Görünüm öğrenci gazetesi, Halkla İlişkiler Atölyesi ve FM 91 frekansından yayın yapan Ankara Üniversitesi Radyosu (Radyo İlef) ile öğrencilere kendilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sunar. Fakültedeki iki sinema salonu, bilgisayar laboratuarı ve kütüphane de öğrencilerin hizmetindedir.

İlef, mezun olan öğrencilerini gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema alanlarına kazandırmakta; alanında öncü olan Fakülte, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora programlarıyla diğer iletişim fakültelerinin öğretim elemanı gereksinimlerini de karşılamaktadır. Türkiye’de ilk kez bir devlet üniversitesinde üç bölümüyle birlikte akredite olan Fakültedir.

İletişim Fakültesi üç bölümden oluşmaktadır:

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

Üniversite sınavında yapılan bölüm tercihini, Fakülteye girdikten sonra değiştirme olanağı yoktur; ancak öğrencilerin diğer bölümlerden ders almaları mümkündür. Fakültede yürürlükte olan ders programı 2019 yılında yenilenmiş olup, yabancı dile, dijital teknolojilere ve mesleki pratiklere daha ağırlık verilmiştir. İki aylık staj ile mezuniyet tezi/mezuniyet projesi zorunluluğu getirilmiştir.