Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • Dekan: Prof.Dr. Orhan Çelik
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Can Umut Çiner
  Dr. Öğr. Üyesi Can Giray Özgül
 • E-posta Adresi:
  sbf@politics.ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 595 12 00
 • Faks:
  0312 319 77 36
 • Adres:
  Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Bulvarı Cebeci/ANKARA

Fotoğraflar

Tanıtım

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye; Türkiye’de siyaset bilimi, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve Batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir. Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini artırma ihtiyaçları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Fakültemiz bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İçişleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 Eğitim-Öğretim Yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuştur. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı Yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi adını almıştır.

Bölümler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler.

Fakültede eğitim- öğretim zorunlu hazırlık sınıfı uygulamasıyla başlar. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak seviye tespit sınavını geçenler doğrudan birinci sınıfa devam ederler.