Tıp Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Zehra AYCAN
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
  Prof. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU
 • E-posta Adresi:
  dekanlik@medicine.ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0 (312) 310 30 10
 • Faks:
  0 (312) 310 63 70
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Sıhhiye / ANKARA

Fotoğraflar

Tanıtım

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk tıp fakültesi olma onuruna sahip Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1945 yılında kurulmuştur. Fakültemizin amacı; Atatürk ilkelerine sahip, çağdaş, ülkesinin sağlık sorunlarını bilen ve bunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğini etik ve deontolojik kuralları gözeterek uygulayan, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan, araştırmacı ve sorgulayıcı hekimler yetiştirmek; topluma en iyi sağlık hizmetini sunmak; ayrıca bilimsel araştırmalarda ve tıp eğitimindeki öncü konumunu geliştirerek sürdürmektir.

Fakültemizde İngilizce hazırlık sınıfı yeterlik sınavı yapılmaktadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci dönem öğrenimlerine başlarken başarısız olanlar seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına alınmaktadır.

Öğrencilerimiz için her türlü bilgiye ulaşabilecekleri, internet erişimine sahip bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve okuma salonlarından oluşan altyapı olanakları sağlanmaktadır.

Fakültemizde köklü ve geleneksel uygulamalı tıp eğitiminin yanı sıra, dünyadaki değişim ve gelişmelere uygun olarak kanıta dayalı tıp ve topluma dayalı tıp uygulamaları, mesleki beceriler, iletişim becerileri ve probleme dayalı öğrenim oturumları şeklindeki aktif eğitim çalışmalarını da içeren çağdaş, entegre bir eğitim programı sürdürülmektedir. Hastaya bütüncül yaklaşıma önem veren sistemimizde ilk iki yılda insan organizmasının normal yapı ve işlevleri, üçüncü yılda ise yapı ve işlev bozuklukları entegre bir şekilde işlenmektedir. Mesleki beceri laboratuarlarında maketler üzerinde deneyim kazanılmasına yardımcı olunurken hasta ve hekim memnuniyetini en üst düzeye çıkartacak iletişim becerileri eğitimi de bu yıllarda başlamaktadır.

Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim klinik stajları şeklinde sürdürülmektedir. Altıncı ve son yıl olan aile hekimliği (intörnlük) döneminde ise öğrenciler hasta ile doğrudan iletişim kurarak ve sorumluluk alarak hekimlik yolunda deneyimlerini artırmaktadırlar.