Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
 • Dekan Yardımcıları:
  Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
 • E-posta Adresi:
  ubf@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0 (312) 600 01 60
 • Faks:
  0 (312) 600 01 61
 • Adres:
  50.Yıl Mah. Münzeviler Cd. No: 3 06590 Akdere, Çankaya, Ankara, Türkiye

Tanıtım

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi’nin 16. Fakültesi olarak 14 Ağustos 2014 tarihinde kurulmuştur. “Gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma ve uluslararası ticaret” gibi alanlardaki bilgi birikimi, yeni bir fakülte çatısı altında toplanarak bilim dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılması hedeflenmiştir. Fakültemiz Lisans Programları; gençlere hızlı çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmaktadır. Mezunların dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmesi için lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları hazırlanmış ve programların uluslararası akreditasyonu çalışmalarına yürütülmektedir.

Fakültemizde üç bölüm ve bu bölümlere bağlı altı anabilim dalı bulunmaktadır. Fakültemiz bölüm ve anabilim dalları aşağıdaki gibidir;

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

 • Gayrimenkul ve Varlık  Ekonomisi ve Değerleme Anabilim Dalı
 • Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü

 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı
 • Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

 • Ulaştırma Anabilim Dalı
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Toplam dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans eğitimi uygulanan Fakültemiz programları; daha çok disiplinlerarası çalışma ve yeni iş alanlarında uygulama ağırlıklı bölüm ve programlar olarak hazırlanmıştır. Lisans programlarında teorik eğitimin yanından ikinci ve üçüncü sınıf sonlarında en az 7 hafta süreli iş başı eğitimi ve staj çalışması ile proje hazırlama ve sunuşlarla uygulama becerisinin geliştirilmesi sağlanacaktır.