Veteriner Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Ender YARSAN
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU
  Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK
 • E-posta Adresi:
  vetmed@veterinary.ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 317 03 15
 • Faks:
  0312 316 44 72
 • Adres:
  İrfan Baştuğ Caddesi, 06110, Dışkapı, Altındağ / ANKARA

Fotoğraflar

Tanıtım

Türkiye’de Veteriner Hekimliği eğitimi ilk kez 1842’de İstanbul’da Askerî Veteriner Okulunda başlamıştır. Daha sonra 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu kurulmuştur. Bu iki kuruluş 1921’de Yüksek Veteriner Okulu adı altında birleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek eğitim reformları çerçevesinde Veteriner Yüksek Okulu 1933’te tüm akademik ve idari personeli ile Ankara’ya nakledilmiş ve Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesine dâhil edilerek Veteriner Fakültesi olarak yeniden isimlendirilmiştir. Veteriner Fakültesi, 1948’de Ankara Üniversitesinin bir parçası olmuştur.

Veteriner Hekimliği alanında eğitim-öğretim görmek isteyen öğrencilerin her şeyden önce hayvanları sevmeleri ve onlarla ilgilenmekten hoşlanmaları gerekir. Veteriner Fakültesini tercih eden öğrencilerin sabırlı, dikkatli, iyi gözlemci ve el becerisine, muhakeme yeteneğine, düşüncelerini başkalarına aktarma gücüne sahip olmaları beklenir. Fakültede okutulan uygulamalı meslek derslerinde uygulama oranı toplam ders saatinin %50’sinin üzerindedir. Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için teorik derslerin %70′ ine, uygulamaların %80’ine devam etmeli ve uygulamalarda da başarılı olmalıdır.

Yeni öğrenciler isterlerse, bilgisayar eğitimi de verilen bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına girmek için başvurabilirler.