Ziraat Fakültesi

 • Dekan: Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
 • Dekan Yardımcıları:
  Prof. Dr. Ebru ŞENEL
  Doç. Dr. Alper Serdar ANLI
 • E-posta Adresi:
  agricul@agri.ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 596 10 00
 • Faks:
  0312 317 67 24
 • Adres:
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı/Ankara

Fotoğraflar

Tanıtım

Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü adıyla kurulmuş, 1948 yılında da Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. Ülkemizin bilimsel araştırmaya dayalı ilk yükseköğretim kurumu olarak bilimlerinde öncülük görevini üstlenmiştir. 1955 yılına kadar ülkenin tek ziraat fakültesi olmuş ve bu yıldan sonra diğer ziraat fakültelerinin ve çeşitli üniversitelerin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Fakültenin temel hedefleri; tarım, çevre ve yaşam bilimleri alanlarında ulusal öncelik ve özellikleri dikkate alan, uluslararası standartlarda kabul gören eğitim-öğretim programı uygulamak, çağdaş gereksinimlere yanıt verebilen bilimsel faaliyetlerde bulunarak toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek vermek ve bu misyonu yerine getirecek mezunlar yetiştirmektir.

Bu hedefini yerine getirmek için öğrencilere teorik bilgiler yanında, pratik bilgiler kazandırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek amacı ile Ankara dışında kurulu olan araştırma ve uygulama çiftlik ve istasyonlarımız ile Fakülte ana yerleşkesi içerisinde ürün işleme tesislerimiz (meyve, sebze, süt ve süt ürünleri ) yer almaktadır.

Lisans eğitimi, on bir ayrı programda verilmektedir. Ziraat Mühendisliği unvanı veren 9 program (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni), Peyzaj Mimarlığı unvanı veren bir program ve Su Ürünleri Mühendisi unvanı veren bir program bulunmaktadır. Ayrıca, programlara yeni kaydolan öğrenciler isterlerse bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına girmek için başvurabilmektedirler.

Bölümler: Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni.