Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili

         Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan