Histopatoloji Görüntülerinde Meme Kanseri Tespiti İçin Derin Öğrenme Tabanlı Metodolojinin Geliştirilmesi Çalıştayı