Katılım Genç Gelişim (KGG) Programı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki sacayağından bir tanesi olan “katılım finans” alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek yanında bu alanda farkındalık ve finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla, Katılım Genç Gelişim (KGG) programını düzenlemekteyiz. İki aşamalı eğitim sürecinden oluşan KGG programının ilk aşamasında, programa başvuran adaylar arasından genel yetenek sınavında ilk 1.000’e girmeye hak kazanan katılımcılarımıza, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından “Katılım Finans Temel Eğitimi” verilmektedir. İkinci aşamada ise birinci aşama eğitim sürecinde yapılan ara sınavlar, eğitim sonu genel değerlendirme sınavı ve İngilizce dil sınavı sonucunda ilk 100’e girmeye hak kazanan katılımcılarımıza alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından “Sertifikalı İslami Finans Yetenek Eğitimi” (The Certified Islamic Finance Talent Training) verilmektedir. Bu kapsamda, katılımcılara temel İslam hukuku, fıkhi yönetişim, finansal ürünler, sektörler (katılım bankacılığı, katılım sermaye piyasaları, katılım sigortacılığı, sosyal finans), yeşil finans ve finansal teknolojiler gibi alanlarda kapsayıcı ve geniş bir perspektifte eğitim verilmektedir. Hedefimiz, 2025 yılına kadar 10.000 gencimize 6 ayda bir düzenlenmesi planlanan bu eğitimleri vermektir.

İkincisini düzenleyeceğimiz KGG programının başvuruları başlamış olup başvurular 10 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecektir (CB Katılım Genç Gelişim (cbfo.gov.tr)).

Diğer

tümünü görüntüle