ETKİNLİKLER

1
Ocak

Konferans: “Brexit’in AB’nin Dış Ekonomik İlişkilerine Etkisi ve Türkiye – AB Gümrük Birliğine Yansımaları”

Program:

 • 9.30-10.00: Kayıt
 • 10.00-10.30: Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Sanem BAYKAL – Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü
  Ayhan ZEYTİNOĞLU – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı
 • 10.30-12.00: Brexit’in AB, Birleşik Krallık ve AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri Açısından Hukuki Sonuçları
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (İKV Başkan Yardımcısı-AB Hukuku Jean Monnet Kürsüsü Başkanı)
  Brexit Sonrası AB-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerine Yönelik Alternatifler – Prof. Andrea Ott (Maastricht Üniversitesi)
  Brexit’in Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Açısından Sonuçları – Prof. Christophe Hillion (Leiden Üniversitesi)
  Brexit’in AB ve Birleşik Krallık Arasında Malların ve Kişilerin Serbest Dolaşımı Açısından Sonuçları – Dr.
  Narin Tezcan (TMC Asser Enstitüsü)
 • 12.00-13.30: Öğle Yemeği
 • 13.30-15.30: Brexit’in AB, Birleşik Krallık ve Türkiye Bakımından Ekonomik ve Siyasi Etkileri
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çınar Özen (Ankara Üniversitesi)
  Brexit’in Küresel Ticaret Üzerindeki Etkisi: Ekonomik Perspektiften Olası Sonuçlar – Prof. Dr. Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi)
  AB’nin Tercihli Ticaret Düzenlemesi Olan Ülkelerle Birleşik Krallığın İlişkileri – Türkiye Örneği – Prof. Jim Rollo (Sussex Üniversitesi)
  Brexit’in Türkiye-AB Ticaret İlişkileri Açısından Olası Sonuçları – Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley (Hacettepe Üniversitesi)
  Brexit’in Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri Açısından Siyasi Sonuçları – Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit (Sabancı Üniversitesi)
 • 15.30-15.45: Kahve Arası
 • 15.45-17.30: AB, Birleşik Krallık ve Türkiye Perspektifinden Brexit
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sanem Baykal (Ankara Üniversitesi)
  – Yaprak Alp, TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Genel Müdür Yardımcısı
  – Murat Yapıcı, TC Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Müdürü
  – Lale Çelik, TC AB Bakanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanı
  – Nicholas Cannon, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Brexit Koordinatörü ve Ekonomi Müsteşarı
  – Balazs Gargya, AB Türkiye Delegasyonu, Ticaret Politikası Bölüm Başkanı, Müsteşar

Etkinlik tarihi: 8 ŞUBAT 2018
Yer: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Konferans Salonu- Cebeci Kampusu-Ankara

Etkinliği ATAUM web sitesinde görüntüleyin.

Konferans dili İngilizce olup İngilizce/Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.