Akademik Verileri Değerlendirme Komisyonu

Üniversitedeki eğitim ve araştırma ile ilgili tüm verilerin tutulduğu, izlendiği ve değerlendirildiği Rektörlüğe bağlı kurulu ifade eder.

Akademik Verileri Değerlendirme Komisyonu;

a) Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı,

b) Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü,

c) Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörü,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü ve

e) Bilgi İşlem Daire Başkanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

Akademik Verileri Değerlendirme Komisyonu; Araştırma Üniversitesi Öz Değerlendirme Raporu’nda verilen performans hedeflerine yönelik ilgili birimlerden veri toplamak, izlemek ve gerekli durumlarda önlem almak ile yükümlüdür.