Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu

Üniversitenin araştırma ve eğitim stratejilerini planlayan, akademik performansı izleyen, değerlendiren ve araştırma performansının arttırılmasına yönelik gerekli önlemleri alan Rektörlüğe bağlı kuruldur.

Ankara Üniversitesi Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu;

a) Rektör (Başkan),

b) Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı (Doğal Üye)

c) Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (Doğal Üye)

ç) Akademik Verileri Değerlendirme Komisyonundan bir üye (Doğal Üye)

d) Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler alanlarından  üye,

e) Araştırma Enstitülerinden bir üye,

f) Araştırma ve Uygulama Merkezlerinden bir üye,

g) Teknokent’den bir üye,

ğ) İş dünyasından bir üye olmak üzere on sekiz kişiden oluşur.

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu; Üniversitenin araştırma stratejik planını oluşturmak, akademik birimlerin Bölüm/Anabilim Dalı bazında araştırma performans raporlarını değerlendirmek, performans göstergelerini izlemek, araştırma performansını artırmak için gerekli önlemleri almak, teşvik mekanizmalarını belirlemek, lisansüstü eğitim programlarını değerlendirmek, üniversitenin araştırma performans raporunu YÖK’e sunmak ve üniversite kamuoyu ile paylaşmak için hazırlamak ve bu çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak ile yükümlüdür.