Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu

Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışan, Akademik Birimler ile koordinasyonun sağlanması, izleme/faaliyet raporlarının ve araştırma için performans göstergesi niteliğindeki verilerin izlenmesi ve Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu gündeminin oluşturulması ile görevli kuruldur.

Ankara Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu;

a) Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı (Doğal Üye)

b) Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (Doğal Üye)

c) Fen, Sağlık, Sosyal, Mühendislik alanlarından Rektör tarafından görevlendirilen 4 dekan 

olmak üzere 6 kişiden oluşur.

Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışan Yürütme Kurulu; Araştırma Üniversitesi ile ilgili konularda Akademik Birimlerle yazışmalar, rapor ve performans göstergelerinin izlenmesi, Bölüm/ABD bazında değerlendirilmesi, YÖK’e sunulacak rapor ve yazışmaların hazırlanması ve Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulunun gündeminin belirlenmesi faaliyetlerini yürütür.