Öğrenci Komisyonları

Üniversitemiz Senatosu’nun 22/07/1997 tarih ve 214/1549 sayılı Kararı ile Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda akademik çalışmalar yapmak, akademik yayın sayılarını belirlemek ve artırmak ile ilgili stratejileri, süreçleri, usul ve esasları tespit etmek, Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan Akademik Yapılanma Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.
ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL (Üye) İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN (Üye) DTCF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali BALCI (Üye) Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM (Üye) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Üniversitemiz Senatosu’nun 01/06/1999 tarih ve 224/1667 sayılı Kararı ile Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarınca hazırlanan eğitim programlarını ve yapılması istenen değişikleri incelemek amacıyla oluşturulan Eğitim Programlarını İnceleme Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rıfat VURAL Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recai DOĞAN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU TIP Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Barış ÖVGÜN Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Necla TÜRKOĞLU DTCF Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem BABADOĞAN Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU Eğitim Bilimleri Fakültesi

Programı inceleyen Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokulunun Dekanı/Müdürü ve Programı İnceleyen Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 21/03/2017 tarih ve 1195/28178 sayılı Kararı ile Üniversitemiz Yatay Geçiş İlkeleri çerçevesinde güz-bahar döneminde alınacak öğrenci başvurularını incelemek, değerlendirmek ve diğer işlemleri yürütmek amacıyla oluşturulan Yatay Geçiş Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADIBİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan)Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAYEczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURALVeteriner Fakültesi
Üniversitemiz Senatosu’nun 01/03/1994 tarih ve 173/1289 sayılı Kararı ile Üniversitemiz yönetmelik, yönerge ve ilkelerini hazırlamak, incelemek, bunlarla ilgili gerekli güncellemeleri yapmak, Eğitim Komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şekli vererek yetkili mercilere sunmak amacıyla oluşturulan Yönetmelik Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.
ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK DTCF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Tuba ALTUĞ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nalan YİĞİT Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cihan ORHAN Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Serdar YILMAZ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi