Mevzuat

İlgili Sayfalar

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yükseköğretim Kurulu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarında etik değer ve ilkelerin yerleştirilmesi amacıyla ve Üniversitelerarası Kurul'da yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan "Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış...

Atama ve Yükselme İlkeleri

Atanma ve Yükseltilme İlkeleri   Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri   Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri   Tanınmış Ulusal/Uluslararası İndeksler( ISI Web Of Science...

Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek (UBED) İlkeleri

ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ MADDE 1)  AMAÇ VE DAYANAK 1.1.  Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi...

Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZE VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI POLİTİKA BELGESİ I.AMAÇ Cinsel taciz ve saldırı diğer nedenler yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir ayrımcılık formu ve farklı biçim ve düzeylerde de olsa top...

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (TOCEP)

Karar Tarihi :02/12/2014 Toplantı Sayısı : 400 Karar Sayısı :3398 3398- Üniversite Senatosunun 22/06/2012 tarih ve 344/2953 sayılı kararı ile kabul edilen ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (TOCEK) ve Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen "A...

Yüksek Öğretime İlişkin ilke ve Görüşler

Yükseköğretim Kanunu’nun 20 yılı aşan uygulamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerden konuya ilişkin görüş istenmesi üzerine kamuoyundaki farklı değerlendirmeleri de dikkate alan Ankara Üniversitesi Senatosu; yükseköğretimin temel ...