Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Yükseköğretim Kurulu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarında etik değer ve ilkelerin yerleştirilmesi amacıyla ve Üniversitelerarası Kurul’da yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri”nin nihai şekli aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

“Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri” için tıklayınız…