Senato Kararları

01.12.2015 Akademik Etik İlke ve Değerler Görüntüle
04.08.2015Tarihli Senato Kararı(Üniversitemizin haz.sınıfı bulunan prog.larına2015-2016 eğt-öğrt yılı ve sonrasında kayıt yaptıracak öğr.yeterlik seviye tespit sınavı almaları gereken puan)hk Görüntüle
07.07.2015 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi)hk Görüntüle
30.06.2015 Tarihli Senato Kararı (2015 yılı Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat ve Teşvik Ödülleri )hk Görüntüle
21.04.2015 Tarihli Senato Kararı (Ermeni Soykırımı İddiaları Hakkında Kamuoyu Duyurusu) hk Görüntüle
24.03.2015 Tarihli Senato Kararı(Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danış.üst sınırının% 50 arttırılmasının Enstitü Kurullarınca karara bağ)hk Görüntüle
24.02.2015 Tarihli Senato Kararı(Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi konulu çalıştayın Sonuç Bildirgesi)hk Görüntüle
24.02.2015 Tarihli Senato Kararı(ANKARA ÜNİVERSİTESİ MARŞI)hk Görüntüle
22.01.2015 Tarihli Senato Kararı(Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj, Uygulama, Klinik Uygulama ve SahaAlan Çalışmaları Yönergesi)hk Görüntüle
22.01.2015 Tarihli Senato Kararı(Ankara Üniversitesi Kurum ve Kuruluşlar İçin Sınav Uygulama Yönergesi)hk Görüntüle
30.12.2014 Tarihli Senato Kararı(Ankara Üniversitesi Taşınmaz Kira Yönergesi)hk Görüntüle
30.12.2014 Tarihli Senato Kararı(Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu Staj, Uygulama, Klinik Uygulama ve SahaAlan Çalışmaları Yönergesi)hk Görüntüle
31.12.2014 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj, Uygulama, Klinik Uygulama ve SahaAlan Çalışmaları Yönergesi)hk Görüntüle
17.12.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi” hk Görüntüle
17.12.2014 Tarihli Senato Kararı “2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci alınacak Üniversitemiz lisansüstü programlarına ait ALES puanları ve puan türleri” hk Görüntüle
09.12.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” hk Görüntüle
09.12.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesi” hk Görüntüle
02.12.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı” hk Görüntüle
11.11.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Usul ve Esaslarına Dair Yönerge (yeni hali)” hk Görüntüle
30.10.2014 Tarihli Senato Kararı “Yurtdışındaki değişim programları kapsamında ders alarak gelen öğrencilerin aldıkları derslere ait notların muafiyet işlemlerinde Üniversitemiz not sistemine uyarlanması” hk Görüntüle
30.10.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Bilimsel Açık Erişim İlkeleri” hk Görüntüle
10.10.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Yönergesi” hk Görüntüle
10.10.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin “Doktora programına öğrenci başvuru koşulları” başlıklı maddesinde değişiklik yapılması” hk Görüntüle
10.10.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı Uygulama Yönergesi” hk Görüntüle
29.08.2014 Tarihli Senato Kararı Notsuz Muafiyet işleminin kaldırılması ile Değişim Programı çerçevesinde (ÖSYM) sınavlarına girerek tekrar üniversiteye kayıt hk Görüntüle
29.08.2014 Tarihli Senato Kararı “Notsuz Muafiyetin kaldırılması ile Değişim Prog. çerçevesinde yurt dışına giden, sınava girip tekrar üniversiteye kaydolan öğrencilerin ders muafiyeti” hk Görüntüle
29.08.2014 Tarihli Senato Kararı “Kayıtlı Öğrencilerin İzin Alarak Üniversitenin Diğer Programlarından ya da Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Aldıkları Derslerin İntibak İlkeleri” hk Görüntüle
29.08.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin değiştirilmesi” hk Görüntüle
12.08.2014 Tarihli Senato Kararı “Genel Akademik Başarı Not Ortalama (GABNO)’larının hesaplanması” hk Görüntüle
15.07.2014 Tarihli Senato Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hk Görüntüle
07.07.2014 Tarihli Senato Kararı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hk Görüntüle
07.07.2014 Tarihli Senato Kararı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hk Görüntüle
07.07.2014 Tarihli Senato Kararı “Yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmeleri hakkında” hk Görüntüle
07.07.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti ve Aile Danışmanlığı Birimi Yönergesi hk Görüntüle
07.07.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi” taslağının isminin “Öğrenciye Destek Yönergesi” olarak değiştirilmesi” hk Görüntüle
17.06.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi” hk Görüntüle
03.06.2014 Tarihli Senato Kararı “ 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacak Üniversitemiz lisansüstü programlarına ait ALES puanları ve puan türleri” hk. Görüntüle
20.05.2014 Tarihli Senato Kararı “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama İlkeleri” hk. Görüntüle
20.05.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Öğretim Programlarının Değiştirilmesi Sırasında Yaşanacak İntibak Sorunlarının Çözüm İlkeleri” hk. Görüntüle
12.5.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesislerinin (ÖRSEM) İşletme Yönergesi” hk. Görüntüle
11.3.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalışma Yönergesi” hk. Görüntüle
18.4.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği” hk. Görüntüle
24.3.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi” hk. Görüntüle
18.2.2014 Tarihli Senato Kararı“Bologna Süreci Kapsamında Düzenlenen Eğitim Programları İçin Geçiş Süreci Uygulama Esasları” Görüntüle
18.2.2014 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi” hk. Görüntüle
26.11.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri değişikliği”.hk Görüntüle
3.12.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Programlarında bulunan derslerin AKTS kredilerinin belirlenmesi”.hk Görüntüle
13.9.2013 Tarihli Senato Kararı “6111 ve 6353 sayılı Kanun kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin durumları”.hk Görüntüle
28.8.2013 Tarihli Senato Kararı “AKTS kredilerinin eğitim-öğretim yönetmeliği kapsamında belirlenmesi”.hk Görüntüle
28.8.2013 Tarihli Senato Kararı “Ön koşullu dersderslerin alınamaması”.hk Görüntüle
23.7.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)”.hk Görüntüle
23.7.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemiz örgün ön lisans ve lisans programlarında yer alan dersler”.hk Görüntüle
23.7.2013 Tarihli Senato Kararı “Ulusal Hakemli Dergiler ve Uluslararası alan indeksleri”.hk Görüntüle
25.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Tek ders sınav tarihini belirleyebilmeleri için Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine yetki verilmesi”.hk Görüntüle
18.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri”.hk Görüntüle
18.6.2013 Tarihli Senato Kararı “29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı”.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemizde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programları için bütünleme sınavı”.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemizin Doktora Programlarına öğrenci kabulünde gerekli olan yabancı dil düzeyi”.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemizin Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulü için gerekli olan yabancı dil düzey belirleme sınavları”.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim programlarında yer alan stajlara AKTS kredisi verilmesine ilişkin”.hk Görüntüle
30.4.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı Enstitüler bünyesinde yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı Veteriner Fakültesi’nin, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren bütünleme sınavının uygulanmaya başlanması.hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5-ı maddesinde yer alan Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Görüntüle
3.12.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi”hk Görüntüle
3.12.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”hk Görüntüle
26.11.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Radyasyon Güvenliği Üst Kurulu ve Bağlı Komiteler Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi”hk Görüntüle
19.9.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi”nin Bilim Kurulu başlıklı 13.mad.hk Görüntüle
19.9.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi AR-GE Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi”hk Görüntüle
28.8.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi”nin “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu” başlıklı 4. maddesi ve 8.9. mad. hk Görüntüle
28.8.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi”hk Görüntüle
30.7.2013 Tarihli Senato kararı “Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi”hk Görüntüle
30.7.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Bilişim Hizmet ve Kaynakları (BHK) Kullanım Yönergesi”hk Görüntüle
30.7.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Bilişim Komisyonu Yönergesi”hk Görüntüle
16.7.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Üniversite Yaşamına Uyum Programı (Uyum101 Programı) Uygulama Yönergesi”hk Görüntüle
4.7.2013 Tarihli Senato Kararı“Ankara Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi’nin 6. maddesi hk Görüntüle
25.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge”hk Görüntüle
18.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Kantin ve Kafeterya İşletim ve Denetim Yönergesi”hk Görüntüle
18.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Yönergesi”hk Görüntüle
18.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi”hk Görüntüle
11.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sınav Ücretleri Tespit Yönergesi”hk Görüntüle
4.6.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Taşınmaz Kira Yönergesi” hk Görüntüle
16.5.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu (TOCEK)’nun Çalışma Yönergesi” hk Görüntüle
30.4.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge”hk Görüntüle
30.4.2013 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi Görüntüle
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli kararı Görüntüle
29.01.2009 Tarihli Senato Kararı (“Yabancı uyruklu öğrenciler Hk.”) Görüntüle
29.01.2009 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yön. 7.mad.göre haz. eğitim-öğretim prg. yapılacak değişiklik önerilerinin Üniversite Senatosunun onayına sun Görüntüle
29.01.2009 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yön. 7.mad.göre eğitim öğretim prog. yapılacak değişiklik önerilerinin Üniversite Senatosu onayına sunulması”) Görüntüle
28.8.2012 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ara sınıf öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınması”hk Görüntüle
28.8.2012 Tarihli Senato Kararı “6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ.Yap.Hak Görüntüle
28.8.2012 Tarihli Senato Kararı “2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacak Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ait ALES puanları ve puan türleri”hk Görüntüle
28.08.2012 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğt.Öğr.Yön.nin 6.mad.çerçevesinde, 2012 2013 eğt.öğrt.yılı güz yarıyılında öğrenci alınacak Sos.Bil. Enst.İnsan Hak., Avrupa Bir Görüntüle
28.06.2011 Tarihli Senato Kararı (Geçme notu 65 puan olan üniversitelerden gelen öğrenciler için 65 puanın 100 puan üzerinden geçer not sayılması esasına göre puanların harf notu ve katsayı karşılıkları hk.) Görüntüle
28.06.2011 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri’nin Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma için Seçenekli Etkinlik Listesi hk.) Görüntüle
28.2.2012 Tarihli Senato Kararı (“Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı” ile “Temel Bilgisayar Bilimleri” derslerinin zorunlu olarak okutulmasının kaldırılması) Görüntüle
28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge”nin değiştirilmesi hk.) Görüntüle
28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (“Ön Lisans ve Lisans Programları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında Uygulama Esasları”nın “C.Diğer Hususlar” başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hk.) Görüntüle
27.11.2012 Tarihli Senato Kararı “05.11.2012 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Hakkında” Görüntüle
27.01.2009 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi) Görüntüle
26.02.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Çınarı” unvanı verilmesi konusu hk Görüntüle
25.12.2012 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Yayınevi Çalışma Yönergesi” Görüntüle
25.12.2012 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi” Görüntüle
25.12.2008 Tarihli Senato Kararı (“Üniversitemize bağlı lisansüstü eğitim yapan Enstitülerin (TÖMER) tarafından yapılan dil sınavlarının kabul edilmemesi hk”) Görüntüle
25.12.2008 tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi”nin “Yasal Dayanak” başlıklı 2.maddesinin yapılan bazı değişikliklerle kabulü hk.) Görüntüle
23.02.2010 Tarihli Senato Kararı (“Haymana Meslek Yüksekokulu” açılmasına ilişkin karar) Görüntüle
22.07.2008 Tarihli Senato Kararı (“Yardımcı Doçentliğe Atanma, Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atanma, Doçentliğe Atanma ile Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma için Başvuru Koşulları hk.) Görüntüle
22.07.2008 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma ve Görev Süreleri ile İlgili İlkeler”in “2. Yabancı Dil Belgesi hk.) Görüntüle
21.07.2008 Tarihli Senato Kararı (“Prof.Dr.Yücel Kanpolat’ın Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına atanması”) Görüntüle
21.04.2009 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi”nin “Proje Değerlendirme Grubu” başlıklı 6.maddesi Değişikliği) Görüntüle
19.3.2013 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Yönergesi”nin aşağıda gösterilen ve ekli şekliyle kabulü hk Görüntüle
16.10.2012 Tarihli Senato Kararı“Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesi” hk Görüntüle
16.10.2012 Tarihli Senato Kararı“Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri Kaynak Kullanımı Yönergesi” hk. Görüntüle
16.10.2012 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönergesi”hk Görüntüle
15.04.2008 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi”Hk.) Görüntüle
15.04.2008 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesinde Arş. Gör. Kad.Atanma ve Görev Sür.İle İlgili İlkeler”in “Atama Sür.ve İlişik Kesme”) Görüntüle
15.04.2008 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Bütünleştirilmiş Doktora Programı Uygulama Yönergesi”) Görüntüle
11.05.2010 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Etik Kurulu hk.) Görüntüle
10.8.2012 Tarihli Senato Kararı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Kurumlararası Kredi Transferi Yap. Esaslarına İlişkin Yön.” Görüntüle
10.08.2012 Tarihli Senato Kararı “12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Res. Gaz. yayımlanan 6353 say.“Bazı Kanun ve Kanunun Hük.Kar.Değişiklik Yap.Dair Kanun”un 11 inci mad. yer alan “Süresi içerisinde baş.hk Görüntüle
10.08.2010 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi lisans programlarında yer alan “Bilgisayar I” dersi hk.) Görüntüle
10.08.2010 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Yönergesi nin ve ilgili ödüllerin yürürlükten kaldırılması hk.) Görüntüle
06.04.2010 Tarihli Senato Kararı (Japonya Altes Prensi Tomohito Mikasa’ya “Fahri Doktora” unvanı verilmesi hk.) Görüntüle
04.08.2009 Tarihli Senato Kararı (“Üniversite Yaşamına Uyum Programı”) Görüntüle
04.08.2009 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Odaklı Araştırma Projesi Desteği (ÖPD) Uygulama İlkeleri”) Görüntüle
03.12.2009 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi”) Görüntüle
03.05.2011 Tarihli Senato Kararı (Sosyal Bilimler Enst. bağlı filoloji yük.lisans ve doktora programlarında ilgili ABD gerekçeli önerisi ve Enstitü Yön.Kur.onayı ile tezlerin ilgili dilde yazılabilmesi hk.) Görüntüle
03.03.2009 Tarihli Senato Kararı (“Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”) Görüntüle
2.10.2012 Tarihli Senato Kararı “Ankara Üniversitesi Senatosunun “Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru” başlıklı metne ilişkin görüşleri”hk Görüntüle
02.08.2011 Tarihli Senato Kararı (Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında “heykel” dersinin açılması hk.) Görüntüle
02.08.2011 Tarihli Senato Kararı (“Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü kapsamında ortak lisans eğitimi yapılması İlişkin Yönerge” hk.) Görüntüle
02.08.2011 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi”) Görüntüle
01.06.2010 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi” hk.) Görüntüle
01.03.2011 Tarihli Senato Kararı (“Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitimi Veren Enstitülerin Doktora Tez Yayın Ödülü Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılması hk.) Görüntüle