Yönetim Kurulu Kararları

2 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce süren sel felaketinde çok sayıda vatandaşını kaybeden ve büyük zararlar gören Pakistan_hk Görüntüle
2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanacak olan başvuru ücretleri ile lisansüstü eğitimde özel öğrenci ders ücretleri_hk Görüntüle
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak Görüntüle
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”kap Görüntüle
Açık Ders Malzemeleri Desteği (ADEYÖN) Yönergesi_hk Görüntüle
Ailesi Van’daki depremde depremzede olmuş öğrenci evlerimizde kalmakta olan veya öğrenciler_hk Görüntüle
Ankara Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği (BEYÖD) Yürütme İlkeleri 7.maddesi_hk Görüntüle
Ankara Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği (BEYÖD) Yürütme İlkeleri” çerçevesinde bilimsel etkinliklere katılacak öğretim elemanlarına verilecek destek mik_2013 mali yılı_hk Görüntüle
Ankara Üniversitesi TÖMER Merkez ve Şubelerine İlişkin İdari Yapılanma Yönergesi_hk Görüntüle
Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Programlarında yapılan önlisans, ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden tahsil edilen öğrenim ücretleri Görüntüle
Vakıf Üniversitelerine Üniversitemizce yapılan öğretim elemanı desteği hak Görüntüle
Yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarının değerlendirilmesi hak Görüntüle
Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak Görevlendirmelere İlişkin İlkeler Görüntüle