Yönetmelikler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından görüntüleyebilirsiniz.

http://oidb.ankara.edu.tr/dosyalar