Çınarlarımız

2013 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof. Dr Şerafettin TURAN D.T.C.F.
Prof. Dr Zeynep KORKMAZ D.T.C.F.
Prof. Dr Bedii KÜÇÜKÜÇERLER Diş Hekimliği
Prof. Dr Mekin TANKER Eczacılık
Prof. Dr Nevin TANKER Eczacılık
Prof. Dr Fatma VARIŞ Eğitim Bilimleri
Prof. Dr İbrahim Ethem BAŞARAN Eğitim Bilimleri
Prof. Dr Saadet ÜNERİ Fen
Prof. Dr Cemal AYDIN Fen
Prof. Dr Ali Naim İNAN Hukuk
Prof. Dr Hüseyin ATAY İlahiyat
Prof. Dr Oya TOKGÖZ İletişim
Prof. Dr Aral OLCAY Mühendislik
Prof. Dr Zekeriya AYDIN Mühendislik
Prof. Dr L. Sezai YAMAN Sağlık Bilimleri
Prof. Dr Seniha HASİPEK Sağlık Bilimleri
Prof. Dr Nermin Abadan UNAT Siyasal Bilgiler
Prof. Dr İsmail TÜRK Siyasal Bilgiler
Prof. Dr Rıdvan EGE Tıp
Prof. Dr Mahmut SAĞLAM Veteriner
Prof. Dr Mustafa ARDA Veteriner
Prof. Dr İ. Akif KANSU Ziraat
Prof. Dr Şahabettin ELÇİ Ziraat
Prof. Dr Ali ÖZDEN Sağlık Hiz. MYO

2014 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof. Dr. Nimet ÖZGÜÇ D.T.C.F.
Prof. Dr. İlhan ÇUHADAROĞLU Diş Hekimliği
Prof. Dr. Mehmet Şakir AKÇA Diş Hekimliği
Prof. Dr. Nevin VURAL Eczacılık
Prof. Dr. Yıldız KUZGUN Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Engin GENÇTAN Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Celal TÜZÜN Fen
Prof. Dr. Sevinç KAROL Fen
Prof. Dr. Nadir DOĞAN Fen
Prof. Dr. Emsal PULAT Fen
Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ Fen
Doç. Dr. Maide ORUÇ Fen
Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN Hukuk
Prof. Dr. Ali BOZER Hukuk
Prof. Dr. Özcan ÇELEBİCAN Hukuk
Prof. Dr. Gürgan ÇELEBİCAN Hukuk
Prof. Dr. Necati ÖNER İlahiyat
Prof. Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU İlahiyat
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU İlahiyat
Prof. Dr. Cevat GERAY İletişim
Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Haluk ÜLMAN Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Osman AKATA Tıp
Prof. Dr. Türkan SUNGUR Tıp
Prof. Dr. Aliye ERKOÇAK Tıp
Prof. Dr. Sevim Bike YUMUTURUĞ Tıp
Prof. Dr. Mustafa Adnan GÜVENER Tıp
Prof. Dr. Kamil İMAMOĞLU Tıp
Prof. Dr. Hilmi GÜRSES Tıp
Prof. Dr. Mehmet SANDIKÇIOĞLU Veteriner
Prof. Dr. Osman HASSA Veteriner
Prof. Dr. Hümeyra ÖZGEN Veteriner
Prof. Dr. Mehmet Aziz DEMİRER Veteriner
Prof. Dr. Cemalettin KÖKÜUSLU Veteriner
Prof. Dr. Zühtü YÖNEY Ziraat
Prof. Dr. Kamil DOĞAN Ziraat
Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM Ziraat
Prof. Dr. Burhan KACAR Ziraat
Prof. Dr. Nesrin KAPTAN Ziraat
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ Ziraat
Prof. Dr. H. Ayten DOĞAN Ziraat

2015 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof. Dr. Aydoğan KÖKSAL D.T.C.F.
Prof. Dr. Halil İNALCIK D.T.C.F.
Prof. Dr. Sevim TEKELİ D.T.C.F.
Prof. Dr. Hıfzı DOĞAN Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Süleyman Ç. ÖZOĞLU Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Mahmut ADEM Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Özden İNCEOĞLU Fen
Prof. Dr. Yıldırım AKMAN Fen
Prof. Dr. Necla GÜNDÜZ Fen
Prof. Dr. Şükran GÜMÜŞ Fen
Prof. Dr. Şakir Tuğrul ANSAY Hukuk
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Hukuk
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ Hukuk
Prof. Dr. Ülker GÜRKAN Hukuk
Prof. Dr. Fikret EREN Hukuk
Prof. Dr. Beyza BİLGİN İlahiyat
Doç. Dr. Esat KILIÇER İlahiyat
Prof. Dr. Oğuz ONARAN İletişim
Prof. Dr. Sefa REİSOĞLU Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Üren ARSAN Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Metin KIRATLI Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Sait DİLİK Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. M. Necdet SERİN Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Özhan ULUATAM Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Sabahat KAYMAKÇALAN Tıp
Prof. Dr. Adnan GÜVENER Tıp
Prof. Dr. Nezihe ENACAR Tıp
Prof. Dr. Turhan AKYOL Tıp
Prof. Dr. Ahmet Refik PAYKOÇ Tıp
Prof. Dr. Alim UZUNALİMOĞLU Tıp
Prof. Dr. Ayten ARCASOY Tıp
Prof. Dr. Ergün ÖZALP Veteriner
Prof. Dr. Öztürk TEKELİ Veteriner
Prof. Dr. Erdoğan SAMSAR Veteriner
Prof. Dr. Doğan ATAY Ziraat
Prof. Dr. Mehmet Arif EROL Ziraat
Prof. Dr. A. Besim GÜROCAK Ziraat
Prof. Dr. Günal AKBAY Ziraat

2016 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof. Dr. M. Oluş ARIK D.T.C.F.
Prof. Dr. Mahmut Yaşar YÜCEL D.T.C.F.
Prof. Dr. İnci SAN Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Zeki TÜFEKÇİOĞLU Fen
Prof. Dr. Baki KURU Hukuk
Prof. Dr. Bilge ÖZTAN Hukuk
Prof. Dr. Ömer İlhan AKİPEK Hukuk
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Özdemir AKMUT Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Yüksel ERSOY Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN Siyasal Bilgiler
Prof. Dr. Ali Rıza ARAT Tıp
Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR Tıp
Prof. Dr. Güner ABAL Tıp
Prof. Dr. Hamit Ziya GÖKALP Tıp
Prof. Dr. Lütfü GÜRBÜZ Tıp
Prof. Dr. Negüz SÜMER Tıp
Prof. Dr. Orhan BULAY Tıp
Prof. Dr. Orhan Cemil TÜZÜN Tıp
Prof. Dr. Özden UZUNALİMOĞLU Tıp
Prof. Dr. Sevinç UYSAL Tıp
Prof. Dr. Türkan GÜREL Tıp
Prof. Dr. Vedat İÇÖZ Tıp
Prof. Dr. Atilla TANYOLAÇ Veteriner
Prof. Dr. Fahri SAYIN Veteriner
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER Veteriner
Prof. Dr. Hikmet ÜNSÜREN Veteriner
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz İMREN Veteriner
Prof. Dr. Orhan ALPAN Veteriner
Prof. Dr. Şenay BERKİN Veteriner
Prof. Dr. Şerif KAYMAZ Veteriner
Prof. Dr. Didar ESER Ziraat

2017 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof. Dr. Berin U. YURDADOĞ D.T.C.F.
Prof. Dr. Muzaffer ARIKAN D.T.C.F.
Prof. Dr. Özdoğan SÜR D.T.C.F.
Prof. Dr. Yusuf BOYSAL D.T.C.F.
Prof. Dr. Ahmet MUMCU Hukuk
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU Hukuk
Prof. Dr. Tuncer KARAMUSTAFAOĞLU Hukuk
Prof. Dr. Coşkun SAN Siyasal
Prof. Dr. Mete TUNÇAY Siyasal
Prof. Dr. Sina AKŞİN Siyasal
Prof. Dr. Abidin KUMBASAR Tıp
Prof. Dr. Ahmet SONEL Tıp
Prof. Dr. Aysel GÜRLER Tıp
Prof. Dr. Ayten İMAMOĞLU Tıp
Prof. Dr. Coşkun ŞARMAN Tıp
Prof. Dr. Çetin CUHRUK Tıp
Prof. Dr. Ergun ERTUĞ Tıp
Prof. Dr. Fadıl ERTOGAN Tıp
Prof. Dr. Güner TOKGÖZ Tıp
Prof. Dr. İbrahim CEYLAN Tıp
Prof. Dr. İsmet ÇAĞLAR Tıp
Prof. Dr. Kadri BACACI Tıp
Prof. Dr. Kazım ERGİN Tıp
Yrd. Doç. Dr. Güner TOKUZ Tıp
Prof. Dr. Salih Çetin KILIÇOĞLU Veteriner
Prof. Dr. Ahmet ERAÇ Ziraat
Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ Ziraat
Prof. Dr. Atilla GÜNAY Ziraat
Prof. Dr. Necati IŞIK Ziraat
Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK Ziraat

2018 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof. Dr. Güngör VARİNLİOĞLU D.T.C.F.
Prof. Dr. Özer SOYSAL D.T.C.F.
Prof. Dr. Ünal AYTÜR D.T.C.F.
Prof. Dr. Mustafa AKBULUT D.T.C.F.
Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT D.T.C.F.
Prof. Dr. Mustafa KAFALI D.T.C.F.
Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN D.T.C.F.
Prof. Dr. Nihal YILMAZ Fen
Prof. Dr. Fırat ÖZTAN Hukuk
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI Hukuk
Yrd. Doç. Dr. Ruhi KALENDER İlahiyat
Prof. Dr. Güney DEVREZ Siyasal
Prof. Dr. Akın ÇANGA Tıp
Prof. Dr. A. Sema YAVUZER Tıp
Prof. Dr. Arslan TUNÇBİLEK Tıp
Prof. Dr. Birsen SAYGIN Tıp
Prof. Dr. Doğanay ALPER Tıp
Prof. Dr. Ertekin ARASIL Tıp
Prof. Dr. Erol KESİM Tıp
Prof. Dr. Gültekin ALTAY Tıp
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN Tıp
Prof. Dr. Levent KARACA Tıp
Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU Tıp
Prof. Dr. Nusret TORUN Tıp
Prof. Dr. Oktay MEÇO Tıp
Prof. Dr. Orhan GÖĞÜŞ Tıp
Prof. Dr. Şükrü CİN Tıp
Prof. Dr. Tunçay ERTUNÇ Tıp
Prof. Dr. Tansu ARASIL Tıp
Prof. Dr. Şükran DİNÇER Veteriner
Prof. Dr. Mehmet Arif EROL Ziraat
Prof. Dr. Tahsin KESİCİ Ziraat
Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR Ziraat

2019 – Ankara Üniversitesi Çınarları

Prof.Dr. Gönül YILMAZ D.T.C.F.
Prof.Dr. Olcay ÖNERTOY D.T.C.F.
Doç. Dr. Nevzat YILMAZ D.T.C.F.
Prof.Dr. Mürşide TÜZÜN Fen
Prof.Dr. Münir KOŞTAŞ İlahiyat
Prof.Dr. Dikmen ARIBAL Tıp
Prof.Dr. Hasip Tunçay SÖZEN Tıp
Prof.Dr. Mustafa Erol TURAÇLI Tıp
Prof.Dr. Cengiz OKMAN Ziraat
Prof.Dr. Mehmet BÜLBÜL Ziraat
Prof.Dr. Seval TOROS Ziraat