Temel Değerler

 • Akademik özgürlüğe öncelik verme
 • Etik değerlere bağlılık
 • Cumhuriyet değerlerine bağlılık
 • Tarihine sahip çıkma
 • Kentle bütünleşme
 • Saydamlık
 • Katılımcılık
 • Çalışana ve öğrenciye güven duyma
 • Öğrenci merkezlilik
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
 • Ülke sorunlarına / önceliklerine duyarlı