Koordinatörler

Prof. Dr. Ayhan ATTAR

REKTÖR DANIŞMANI
Telefon : 312 508 42 19
E-Posta : attar@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Köksal BÜYÜK

REKTÖR DANIŞMANI- Dijital Eğitim Koordinatörü
Telefon :
E-Posta : koksalbuyuk@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mesut GÜNER

REKTÖR DANIŞMANI
Telefon :
E-Posta :

Prof. Dr. Neslihan ALKIŞ

Kadın Platformu Koordinatörü
Telefon :
E-Posta : nalkis@ankara.edu.tr

Prof. Dr. İnayet AYDIN

Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 33 50 / 3020
E-Posta : iaydin@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Cevriye ERGÜL

Engelsiz Ankara Üniversitesi Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 33 50/3014
E-Posta : cergul@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 762 89 22
E-Posta : tgultekin@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Figen GÜRSOY

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 319 14 50
E-Posta : fgursoy@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mine Esin KÖKEN OCAKTAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 89 90
E-Posta : ocaktan@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

Uyum Programı Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 3633350 / 3116
E-Posta : ogulmus@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 484 55 78
E-Posta : ozdemirci@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Etik Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 223 63 72
E-Posta : ozen@law.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mualla SELÇUK

Kurumlar Arası Genel Sınav Koordinatörü
Telefon : 0 312 230 35 01
E-Posta : selcuk@divinity.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Ali SINAĞ

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 212 60 40- 2185
E-Posta : sinag@science.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Taşınmaz Geliştirme ve Yapı İşleri Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 600 01 00 / 1574
E-Posta : tanrivermis@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Tahsin Murat TURGAY

İnsan Kaynakları Koordinatörü
Telefon : 0312 5082197
E-Posta : turgay@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Necmettin ÜNAL

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 212 56 56 -3052
E-Posta : unaln@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL

Eğitim Programları Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 317 03 15 / 4341
E-Posta : vural@ankara.edu.tr

Prof. Dr. İlhan YALÇIN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Koordinatörü
Telefon : 0 312 363 33 50-3109
E-Posta : yalcini@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Okan EKİM

Toplumsal Katkı Koordinatörü
Telefon : 0(312) 317 03 15 / 4481 – 4392
E-Posta : ekim@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Özge CEMİLOĞLU ÜLKER

Uluslararasılaşma ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 213 73 47
E-Posta : oulker@pharmacy.ankara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cem BABADOĞAN

Bologna Süreci Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 33 50 / 3205
E-Posta : cem@ankara.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Kurumsal İletişim Direktörü
Telefon : 0 (312) 222 85 32
E-Posta : mehmetozdemir@ankara.edu.tr