Koordinatörler

Prof. Dr. Necdet ADABAĞ

Genel Destek Koordinatörü
Telefon :
E-Posta :

Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL

Kültür Sanat Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 595 75 19
E-Posta : oadiguzel@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Neslihan ALKIŞ

Kadın Platformu Koordinatörü
Telefon :
E-Posta : nalkis@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Cemal ATAKAN

Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü
Telefon : 0 312 214 13 50 / 6214
E-Posta : catakan@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Doğan ATILGAN

Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 223 57 61
E-Posta : Dogan.Atilgan@ankara.edu.tr

Prof. Dr. İnayet AYDIN

Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 33 50 / 3020
E-Posta : iaydin@ankara.edu.tr

Prof. Dr. F. Duygu ÖZEL DEMİRALP

Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü ve Sağlık Kültür ve Spor Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 222 58 17
E-Posta : ozel@medicine.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

Meslek Yüksekokulları Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 762 89 22
E-Posta : tgultekin@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Figen GÜRSOY

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 319 14 50
E-Posta : fgursoy@ankara.edu.tr

Prof. Dr. M. Doğu NEBİOĞLU

Genel Destek Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 203 30 66
E-Posta : dnebioglu@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mine Esin KÖKEN OCAKTAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 89 90
E-Posta : ocaktan@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

Uyum Programı Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 3633350 / 3116
E-Posta : ogulmus@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 484 55 78
E-Posta : ozdemirci@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Etik Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 223 63 72
E-Posta : ozen@law.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mualla SELÇUK

Kurumlar Arası Genel Sınav Koordinatörü
Telefon : 0 312 230 35 01
E-Posta : selcuk@divinity.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Ali SINAĞ

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 212 60 40- 2185
E-Posta : sinag@science.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Taşınmaz Geliştirme ve Yapı İşleri Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 600 01 00 / 1574
E-Posta : tanrivermis@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL

Eğitim Programları Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 317 03 15 / 4341
E-Posta : vural@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Şeyhmus YARDIMCI

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 212 56 56 -3052
E-Posta : yardimci@science.ankara.edu.tr

Doç. Dr. Gaye BAYCIK

Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 223 63 72
E-Posta : gbaycik@law.ankara.edu.tr

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL

Engelsiz Ankara Üniversitesi Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 33 50/3014
E-Posta : cergul@ankara.edu.tr

Doç. Dr. İlhan Yalçın

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Koordinatörü
Telefon : 0 312 363 33 50-3109
E-Posta : yalcini@ankara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cem BABADOĞAN

Bologna Süreci Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 363 33 50 / 3205
E-Posta : cem@ankara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlhan KARASUBAŞI

Dış İlişkiler Koordinatörü
Telefon : 0 (312) 213 73 47
E-Posta : ksubasi@ankara.edu.tr