Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörü
E-Posta:
ozdemirci@ankara.edu.tr
Telefon:
0 (312) 484 55 78
Fax:
0 (312) 600 01.63

1964 yılında Niksar’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında yüksek lisans derecesini, 1995 yılında “Belge Üretiminin Denetlenmesi” başlıklı tezle doktora derecesini aldı.

1986-1988 yıllarında Maliye Bakanlığı Kızılbey Vergi Dairesi’nde memur, 1988-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını Belge Yönetimi ve Arşiv alanında yaptı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent oldu. Halen Ankara Üniversitesi’nde DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2000-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı; 2005-2009 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdemirci, 2007 yılında akademik çalışmalarının yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin belge yönetimi ve arşiv işlerini koordine etmek üzere görevlendirildi. Ankara Üniversitesi’nde belge ve arşiv işlerinin etkin ve sistematik bir yaklaşımla yürütülebilmesi için çalışmalar yürüten ve projeler geliştiren Özdemirci, “Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)” Koordinatörlüğü’nün kurulması  sürecini başlattı ve 2007 yılında başlatılan çalışmalarla BEYAS  Koordinatörlüğü’nü kurdu ve Koordinatör olarak görevlendirildi.

1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamladığı lisans tezi ile American Library Association adına verilmekte olan Emily Dean ikincilik ödülünü aldı. 1987 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği araştırma yazısı yarışmasında birincilik ödülünü aldı.

1996 yılında “Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetlenmesi ve Belge Yönetimi” adlı kitabını; 2005 yılında “Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri” adlı kitabını; 2009 yılında “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi/İşlemleri (BEYAS)” kitabını yayınladı.

2007 yılında hazırladığı “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi (BEYAS) (TÜBİTAK-SOBAG 107K195 Numaralı Proje)”, Ankara Üniversitesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı projeyi Kasım 2009 yılında tamamladı. Proje çalışması ile ortaya koyduğu BEYAS Modeli tüm üniversitelerde uygulamaya konulmak üzere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunuldu ve tüm üniversitelere tavsiye edildi.

2010 yılında hazırladığı “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi Projesi (e-BEYAS-M) (TÜBİTAK-SOBAG 110K592 Numaralı Proje)”, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasını Nisan 2011 tarihinde başlattı ve 2012 yılında tamamladı.

2010 yılında başlattığı Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) Uygulama Projesinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Nisan 2012 tarihinde e-BEYAS uygulamasına yönelik teknik altyapının kurulmasını sağlamak için hazırladığı BAP Altyapı Projesi (BAP Proje No: 12Y5358002)’nin yöneticiliğini yapmaktadır.

2010 yılında Ankara Üniversitesi BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binası Projesi çalışmasını başlattı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile birlikte projenin hayata geçirilmesini sağladı.

Akademik çalışmalarını belge yönetimi ve arşiv alanında sürdüren Özdemirci, belge yönetimi, arşiv yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, bilgi mevzuatı, elektronik belge yönetimi, dijital arşiv konularında sürdürmektedir.