Doç. Dr. Okan EKİM

Toplumsal Katkı Koordinatörü
E-Posta:
ekim@ankara.edu.tr
Telefon:
0(312) 317 03 15 / 4481 – 4392

Doç.Dr. Okan EKİM; 1980 yılında Ankara’da doğdu, ilk-ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini 2003 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde bitirdi. Doktora eğitimini 2008 yılında aynı Fakülte’nin Anatomi Anabilim Dalı’na bağlı olarak tamamladı. Eş zamanlı olarak (2005-2006) Hacettepe Üniversitesi ve London College of Management işbirliği ile yapılan İşletme Yönetimi / Executive Management sertifika programını da tamamladı.

Dr. Okan EKİM; Üniversitemize 2009 yılında Öğretim Görevlisi, 2013 yılında da Yardımcı Doçent olarak atandı. Bu süreçte üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Veteriner Anatomi Müzesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda Viyana Veteriner Üniversitesi’nde (Veterinärmedizinische Universität Wien) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde plastinasyon tekniği üzerine eğitim aldı. Halen ilgili müzenin koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Okan EKİM; 2014 yılında Türkiye’de ilk olarak, veteriner hekimlik alanında Klinik Beceri Laboratuvarı kurulması ve eğitim sistemine entegre edilmesi üzerine çalıştı. Bu kapsamda Hannover Veteriner Üniversitesi (Tierärztliche Hochschule Hannover) ve Dublin Üniversitesi Veteriner Fakültesi (University College Dublin) Klinik Beceri Laboratuvarları’nda, laboratuvar kurulumu ve işletilmesi üzerine eğitim aldı. Halen ilgili laboratuvarın koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Dr. Okan EKİM; 2017 yılında ise “Doçent” unvan ve yetkisini almaya hak kazandı. Doktora ve özellikle doçentlik sonrası, ulusal – uluslararası akreditasyon ve kalite süreçlerinde birçok farklı kurumda çeşitli görevlerde hizmet verdi. Halen Veteriner Fakültemiz adına European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) uluslararası akreditasyon süreçlerinde İrtibat Sorumlusu / Liaison Officer olarak, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nde de ulusal değerlendirici ve aynı zamanda Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. Buna ek olarak, Üniversitemiz Kalite Komisyonu-Araştırma Alt Komisyonu ve Veteriner Fakültemiz Akreditasyon ve Birim Kalite Komisyonlarında aktif olarak çalışmaktadır.

Bilim ve Toplum faaliyetleri kapsamında, Üniversitemiz Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam eden Okan EKİM; Çocuk Üniversitesi’nde topluma yönelik program yürütücüsü olarak görev yapmakta, aynı zamanda Anatomi Müzesi aracılığıyla tüm topluma, özellikle de çocuklara eğitim faaliyetlerinin düzenli organizasyonuna devam etmektedir.

Doç.Dr. Okan EKİM evli ve bir çocuk babasıdır.