Prof. Dr. Ali SINAĞ

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü
E-Posta:
sinag@science.ankara.edu.tr
Telefon:
0 (312) 212 60 40- 2185
Fax:
0 (312) 215 04 78

1969 yılında İstanbul’da doğdu. Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nü 1992 yılında bitirdi. Aynı bölümde Nisan 2001 yılında tamamladığı doktora çalışmasının ardından Alman Akademik Servisinden (DAAD) aldığı bursla Mayıs 2001’den Eylül 2002’ye kadar Almanyanın Karlsruhe şehrinde bulunan Karlsruhe Teknik Üniversitesinde, yine aynı şehirde bulunan Karlsruhe Araştırma Merkezinin bursuyla da Eylül 2002’den Eylül 2003’e kadar Karlsruhe Araştırma Merkezinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda doktora sonrası bilimsel araştırmalarda bulundu. Ekim 2003’te Yardımcı Doçent, Nisan 2005’de Doçent, Eylül 2010’da Profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kimya Bölümü Başkanlığı görevlerini de yürütmekte olan Dr Sınağ’ın uluslar arası saygın dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi, uluslararası ve ulusal kitap bölümleri ve bir adet uluslar arası patenti bulunmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü Petrokimya İhtisas Grubunda üye olarak bugüne dek 60’a yakın Türk Standardının raportörlüğünü yapan Dr Sınağ, Mart 2006’dan Ekim 2012’ye kadar Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı ve Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörü olarak görev yaptı. TÜBİTAK-TEYDEB, KAMAG, SAVTAG, TTGV, Sanayi Bakanlığı için düzenli olarak hakem ve izleyicilik görevlerinde bulunan Dr Sınağ İngilizce ve Almanca bilmektedir.