Prof. Dr. Cemal ATAKAN

Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü
E-Posta:
catakan@ankara.edu.tr
Telefon:
0 312 214 13 50 / 6214

01 Mayıs 1965′de Zara/Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı’nda 1990 yılında yüksek lisansını ve Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı’nda 1997 yılında doktorasını tamamladı.

1988 yılında Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamış olduğu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde, 1998 yılında Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi, 2000 yılında Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 2010 yılında Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmış olup, 2015 yılından itibaren Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmaktadır.

1998-1999 yıllarında Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-2007 yılları arası İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2000-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İhale Komisyonu Üyeliği, 2012-2019 yılları arası Ankara Üniversitesi Öğrenci ve Bilişim Koordinatör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldığı BAP projeleri, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde, kongre bildiri kitaplarında yayınları ve hakemlikleri ile ortak yazarlı kitap ve kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.