Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Taşınmaz Geliştirme ve Yapı İşleri Koordinatörü
E-Posta:
tanrivermis@ankara.edu.tr
Telefon:
0 (312) 600 01 00 / 1574
Fax:
0 (312) 600 01 61

İlk ve ortaöğrenimini Ordu İli Perşembe İlçesinde tamamlamış ve 1991 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olmuştur, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda 1991-1993 döneminde yüksek lisans ve 1993-1996 döneminde ise doktora öğrenimini tamamlamış ve ayrıca 1995-1996 döneminde MED-CAMPUS Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programını da tamamlayarak çevre yönetimi dalında yüksek lisans derecesini almıştır. 1991-1999 döneminde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1999-2000 döneminde yardımcı doçent, Kasım 2000-Mart 2009 döneminde doçent ve 26 Mart 2009 – Kasım 2015 döneminde profesör olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Tanrıvermiş, Türkiye’de taşınmaz (gayrimenkul) bilimlerinin gelişimine önem vermiş, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı ve 2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Gayrimenkul ve Yerleşim Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılışına öncülük etmiştir ve Mart 2007 tarihinden bu yana da günümüzdeki adıyla Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. Kuruluşunda görev aldığı Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Ağustos 2014-Temmuz 2015 döneminde Dekan Vekili ve 15 Temmuz 2015 tarihinde bu yana da Dekan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta ve başta IVSC olmak üzere uluslararası gayrimenkul ve değerleme örgütlerinde temsilci ve üye olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Tanrıvermiş’in; taşınmaz (gayrimenkul) ve varlık değerleme, bilirkişilik, arazi geliştirme, proje değerleme ve yönetimi, taşınmaz ekonomisi ve yönetimi, kamulaştırma ve yeniden iskan, risk ve belirsizlik yönetimi, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi alanlarında çalışmaları bulunmakta, belirtilen konularda Ankara Üniversitesi’nde 1999 yılından bu yana lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermekte, tezler yönetmekte ve teorik ve uygulamalı araştırma projeleri yürütmektedir. Ayrıca 2000-2006 döneminde Gazi Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü programlarında doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi, çevre yönetimi ile su politikaları derslerini vermiş ve lisansüstü tezler yönetmiştir. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde beş yıl süre ile ekonomi ve biyoteknoloji I, ekonomi ve biyoteknoloji II ve çevre ekonomisi derslerini yürütmüştür. Yurtiçi ve dışında yayınlanmış 170 dolayında bilimsel eseri bulunmaktadır. 1999-2015 döneminde Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde, 2007-2015 döneminde Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış, 16 Kasım 2015 tarihinden sonra ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi ve Değerleme Anabilim Dalı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Geliştirme Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürmektedir. Başta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere birçok kamu kurumu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler, enerji ve madencilik firmaları ile gayrimenkul ve inşaat şirketleri dahil özel kişi ve kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma ve uygulama projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak yer almaktadır.