Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL

Eğitim Programları Koordinatörü
E-Posta:
vural@ankara.edu.tr
Telefon:
0 (312) 317 03 15 / 4341

Ankara Üniversitesi Veteriner  Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde  1989 yılında doktora eğitimini  tamamladı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na 1992 yılında Yardımcı Doçent;  1993 yılında Doçent ve 2000 yılında   Profesor olarak atandı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde, akademik çalışmaların yanı sıra; 2001-2013 yılları arasında; Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi, Akreditasyon Komisyonu Üyesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, 2001-2004 yıları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve 2004-2007 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı.  Çalışmaları sürecinde, Avrupa Üniversiteler Birliği’nin “Doktora Eğitiminin yeniden yapılandırılması” çalıştaylarına katıldı.  Üniversitelerarası Kurulda, Tıp –Sağlık Eğitim Konseyi, Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri  Adına Temsilci Üye olarak görev aldı. Lisansüstü  eğitimde akreditasyon ve kalite güvence sistemi konularında komisyon çalışmalarına ve seminer sunumlarına katıldı. Halen, Ankara Üniversitesi Eğitim Programları İnceleme Komisyonu Üyeliğinin yanı sıra  Yükseköğretim Kalite Kurulu “Kurumsal Dış Değerlendirici” eğitimlerine katılmakta ve  değerlendirici havuzunda yer almaktadır.