Prof. Dr. Mualla SELÇUK

Kurumlar Arası Genel Sınav Koordinatörü
E-Posta:
selcuk@divinity.ankara.edu.tr
Telefon:
0 312 230 35 01

Prof. Dr. Mualla Selçuk 1956 yılında Mardin’de dünyaya gelmiştir. 1980 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuş, TED Ankara Koleji’ndeki öğretmenliğinin ardından 1983 yılında mezun oduğu fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1989 yılında “Okul Öncesi Çağı ve Okul Çağı Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler” isimli doktora tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Din Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 1992 yılında doçent, 1999 yılında profesörlük unvanını almıştır. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmaya devam etmekte ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Kurumlar Arası Sınav Yönetim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.