Prof. Dr. Necla TÜRKOĞLU

Eğitim Programları Koordinatörü
E-Posta:
nturkoglu@ankara.edu.tr
Telefon:
0 (312) 310 72 71

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye Coğrafyası Bilim Dalı’nda 1991 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nde 1990-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1999 yılında Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör olarak atandı.

2004-2010 yılları arasında Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı, 2013-2016 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dekan Yardımcılığı (görevi devam etmektedir), aynı yıl Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine atandı (görevi devam etmektedir). 2016 yılından itibaren anılan Merkezin yılda iki kez çıkardığı Coğrafi Bilimler Dergisinin Editörü, 2015 yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi ve Kadın Platformu Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK -BAP projeleri, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde, kongre bildiri kitaplarında çok sayıda yayını bulunmaktadır.