Prof. Dr. Sibel SÜZEN

AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörü, Uluslararasılaşma Koordinatörü, Uluslararası Öğrenci ve Mevlana Koordinatörü
E-Posta:
sibel@pharmacy.ankara.edu.tr
Telefon:
0 (312) 203 30 74
Fax:
0 (312) 213 10 81

1964 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1985 yılında bitirdi.  Aynı üniversitede Yüksek Lisansını 1989 yılında tamamladıktan sonra, University of Wales-Swansea, UK, Chemistry bölümünde 1997’de doktor unvanını aldı. 2000 yılında A.Ü Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2002’de aynı anabilim dalında Doçent, 2008’de de Profesör unvanını aldı. University of Wales-Swansea, Chemistry bölümünde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalar için bulundu. Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2009), A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Socrates-Erasmus Program koordinatörlüğü (2009-), A.Ü.Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2006-2008) yaptı. Halen Avrupa Farmakopesi EDQM, 10D Grubu (Yarı sentetik ve sentetik maddeler) komisyon üyeliği yapmaktadır. Tübitak ve Üniversite kaynaklarınca desteklenen çok sayıda proje yürüttü. Yurt dışı ve yurt içi çeşitli kitap ve kitaplarda bölüm yazarlığı, proje ve dergi hakemlikleri, çok sayıda bilimsel kongre organizasyonu yaptı. Yurt dışı ve yurt içi dergilerin Editörler Kurulu Üyelikleri ve danışmanlıkları bulunmaktadır. Halen Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesidir.