Prof. Dr. Tahsin Murat TURGAY

İnsan Kaynakları Koordinatörü
E-Posta:
turgay@ankara.edu.tr
Telefon:
0312 5082197

1960 yılında Bolu’da doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı. 1977 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden derece ile 1983 yılında mezun oldu. Mecburi Hizmet yükümlülüğü Erzincan Refahiye Sağlık Ocağında tamamladı. 1985-1990 yılların arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki uzmanlık eğitiminden sonra, 1992 yılında aynı fakültede İmmünoloji yan dal ihtisası yaptı. 1992 – 1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosunda çalıştı. 1993 yılında Doçent, 1999 yılında da profesör oldu. 2002-2005 yılları arasında Geriatri Bilim Dalı Başkanlığı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Romatoloji Bilim Dalı başkanlıkları yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2006-2008 yılları arasında TC Sağlık Bakanlığı yüksek Sağlık Şura üyeliği yaptı. Bu arada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, Ruhsatlandırma Ana Komisyon ve Farmakovijilans komisyon üyeliğinde bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.