Adalet Meslek Yüksekokulu

 • Müdür: Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE
 • Müdür Yardımcıları:
  Öğr. Gör. Gamze Hatice DAĞLI
  Öğr. Gör. Dr. Bahadır DEMİR
 • E-posta Adresi:
  admyo@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  Öğrenci İşleri : 0312 595 51 03 Müdürlük : 0312 319 60 04
 • Faks:
  0312 319 60 05
 • Adres:
  Erdem Sok. No. 1 06590 Cebeci/ANKARA

Tanıtım

Hukuk ve adalet hizmetleri sektöründe yer alan adli ve idari yargı organları başta olmak üzere çeşitli mahkemelere, icra dairelerine, Adalet Bakanlığı ile diğer sektör işverenlerine ihtiyaç duydukları kaliteli ara elemanları sağlamaktadır. Ön lisans düzeyinde mesleki yüksek eğitim-öğretim hizmetleri veren Adalet Meslek Yüksekokulunun müfredatını ağırlıklı olarak hukuk dersleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu derslerin yanı sıra öğrencilere bilgisayar, klavye kullanımı, büro yönetimi teknikleri, muhasebe gibi dersler de okutulmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü  ve cezaevi müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe, çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşların hukuk  servislerinde de mezunlar istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine kayıt hakkı kazanabilirler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Kamu Yönetimi Bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.