Gama Meslek Yüksekokulu

 • Müdür: Prof.Dr. Ziya TELATAR
 • Müdür Yardımcıları:
  Öğr. Gör. Nilgün MUTLU
  Öğr. Gör. Kenan ÖZEL

 • E-posta Adresi:
  gamabctmyo@ankara.edu.tr
 • Telefon:
  0312 380 00 26
 • Faks:
  0312 380 32 66
 • Adres:
  Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi 14/A 06120 Keçiören/ANKARA

Tanıtım

Okulumuz, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kayıt yaptıran öğrencilerimize ilk yarıyıl için, devamında başarı ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrencilerimize ise öğrenimleri süresince karşılıksız eğitim bursu verilmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerimize normal eğitim süresi boyunca İngilizce eğitimi bursu verilmektedir. Belirli bir başarı seviyesini yakalayan öğrencilerimiz için karşılıksız, yurt dışında kısa bir süre için eğitim, staj olanağı verilebilmesi planlanmaktadır.

Misyon

Gama Meslek Yüksekokulu;evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkilapları ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden istifade ederek, modern bir Türkiye’nin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; mezunlarımızı çağın gereksinimlerine göre gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve sektörün ara eleman ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek bir olgunluğa getirmeyi; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında toplum yararına çalışmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Bölgesel, ulusal ve uluslarası platformlarda önder ve övünç duyulan, vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatta bölgenin ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir öğretim kurumu olmaktır.