Akademik Yapılanma Komisyonu

Üniversitemiz Senatosu’nun 22/07/1997 tarih ve 214/1549 sayılı Kararı ile Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda akademik çalışmalar yapmak, akademik yayın sayılarını belirlemek ve artırmak ile ilgili stratejileri, süreçleri, usul ve esasları tespit etmek, Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan Akademik Yapılanma Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

 

ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan)  Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN DTCF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali BALCI Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM Fen Fakültesi Öğretim Üyesi