Eğitim Programlarını İnceleme Komisyonu (EPİK)

Üniversitemiz Senatosu’nun 01/06/1999 tarih ve 224/1667 sayılı Kararı ile Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarınca hazırlanan eğitim programlarını ve yapılması istenen değişikleri incelemek amacıyla oluşturulan Eğitim Programlarını İnceleme Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN (Başkan) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Rıfat VURAL Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recai DOĞAN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU TIP Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fethi AÇIKEL Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU DTCF Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Cem BABADOĞAN Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU Eğitim Bilimleri Fakültesi

Programı inceleyen Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokulunun Dekanı/Müdürü ve Programı İnceleyen Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları