KHK Komisyonu

Üniversitemiz Senatosu’nun 23/08/2016 tarih ve 441/3734 sayılı Kararı ile 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize özel öğrenci statüsünde gelecek öğrencilerin işlemleri yürütülürken karşılaşılabilecek sorunları çözümlemek amacıyla oluşturulan KHK Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan) Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü
Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK Tıp Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU DTCF Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Emine YAĞMUR Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı