Yatay Geçiş Komisyonu

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 21/03/2017 tarih ve 1195/28178 sayılı Kararı ile Üniversitemiz Yatay Geçiş İlkeleri çerçevesinde güz-bahar döneminde alınacak öğrenci başvurularını incelemek, değerlendirmek ve diğer işlemleri yürütmek amacıyla oluşturulan Yatay Geçiş Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL Veteriner Fakültesi