Yönetmelik Komisyonu

Üniversitemiz Senatosu’nun 01/03/1994 tarih ve 173/1289 sayılı Kararı ile Üniversitemiz yönetmelik, yönerge ve ilkelerini hazırlamak, incelemek, bunlarla ilgili gerekli güncellemeleri yapmak, Eğitim Komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şekli vererek yetkili mercilere sunmak amacıyla oluşturulan Yönetmelik Komisyonu üyeleri aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI BİRİMİ
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Başkan) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK DTCF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Tuba ALTUĞ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nalan YİĞİT Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi