HABERLER

11
Mayıs

Öğrencilerimizin TÜBİTAK Başarısı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2020/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan program kapsamında 27 öğrencimizin projesi desteklenmeye uygun bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Ankara Üniversitesini 27 proje ile temsil edecek olan öğrencileri ve danışmanlarını kutladığını anlatan Rektör Ünüvar, üniversite yönetimi olarak her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtti.

 

İşte Gurur Tablomuz ve Projeleri

Öğrencimizin Adı Soyadı Fakülte Adı Projesi
Zehra Sena BUMİN Fen Fakültesi Ovaryum Kanseri Skov-3 Hücresine Usnik Asit Uygulanması İle Apoptotik Etkilerinin Mrna Boyutunda İncelenmesi
Muhammed Emin ELDEMİR Fen Fakültesi Mikrobiyota Kaynaklı Post-Biyotik Mediatörlerin İnsan Gingival Fibroblast Hücrelerinin Proliferasyonu Ve Migrasyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Halil KOLATAN Fen Fakültesi Temel Kuantum Elektrodinamiği (Ked) Süreçlerinin Farklı Yüksek Enerji Fiziği Simülasyon Programları İle Karşılaştırmalı Analizi
Gamze YILDIZ Mühendislik Fakültesi Ble İle Akıllı Rehber
Alperen YILMAZ Mühendislik Fakültesi Hidrojel Tabanlı Epitel/Stromal Bağırsak Modelininin İn Vitro Mikroakışkan Sistemde Oluşturulması
Nisa Nur DEMİR Mühendislik Fakültesi Liposarkomada Nutlin-3A Kullanarak Cdk4 Proteininin İnhibisyonu İle Metastazı Önleme Çalışması
Furkan SAZ Mühendislik Fakültesi Makine Öğrenmesi İle Zihinsel İş Yükü Analizi Ve Iot Sistemi İle Cerrahi Hatanın Azaltılması: Fnırs Çalışması
Ümmühani Gül Mühendislik Fakültesi Psikoterapiye Yardımcı Fizyolojik Biyo-Sinyallerin Eş-Zamanlı Kullanımı
Senem KARATÜRK Mühendislik Fakültesi Endoskopi Hemşirelerine Pratik Yapabilecekleri Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi

 

Yunus Emre DERE Mühendislik Fakültesi Sperm Hücrelerinin Elektriksel Ve Kimyasal Ortamlar Altında Davranışlarının Araştırılması: Mikroakışkan Çip Çalışması
Dilan KILIÇ Mühendislik Fakültesi Periferik Sinir Tedavisi İçin Mezenkimal Kök Hücreler İle Birleştirilmiş Fibroin/Pcl/Grafen Bazlı Çok Kanallı İletken Sinir Kılavuzu

 

Mohamad RIZK Mühendislik Fakültesi Solunum Yolu Hastalıkları İçin Taşınır, Fonksiyonel Ventilatör
Dana KOBBA Mühendislik Fakültesi Göz Tansiyonu Araştırmalarında Kullanılmak Üzere 3B Baskı İle Özelleştirilmiş Göz Modeli Üretimi
Gökçe KUŞ Mühendislik Fakültesi Nötralizasyon Proseslerinde Otomatik Ph, Sıcaklık Ve Seviye Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Zeynep KÖROĞLU Mühendislik Fakültesi Fosfit Ve Potasyum İçeren Sıvı Formda (Sl) Pestisitler İçin Gravimetrik Ve Absorpsiyometrik Analiz Metotlarının Geliştirilmesi
Onur Utku GÜVENDİK Tıp Fakültesi Yapay Zeka Destekli Triyaj Asistan Karar Destek Sisteminin(Tas) Acil Sağlık Hizmetleri Triyaj Uygulamasında Kullanımının Triyaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Kuramsal Analizi
Melisa KANDEMİR Tıp Fakültesi İnfraorbital Foramenin Kemik Referans Noktalarına Göre Morfometrik Analizi
Satı ARGUNHAN Tıp Fakültesi Cerrahide Meatus Acustıcus Internus’U Belirlemek İçin Önemli Landmarklar Ve İlgili Mesafeler
Nazlı Senem CAM Veteriner Fakültesi Holstein Gebe İneklerde, Doğum Öncesi Karaciğer Aktivite İndeks Ve Karaciğer Fonksiyonalite İndeks Değerlerinin Doğum Sonrası Kolostrum Igg Düzeyleri İle İlişkisinin Araştırılması
Ebru ÖZER Veteriner Fakültesi Kedi Ve Köpeklerde Görülen Beyin (Encephalon) Tümörlerinin Patomorfolojik Ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi
Ahmet Mahmut ALPEREN Veteriner Fakültesi Ankara İlçelerindeki Bal Arılarının Varroa Destructor Enfestasyonu İle Ballarında Antioksidan Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
Nülüfer MERDİM Veteriner Fakültesi Monomorfik Yırtıcı Kuşlardan Şahinde (Buteo Buteo) Endoskopi Ve Ultrasoografi İle Cinsiyet Tayini

 

İsmail TEKDEMİR Ziraat Fakültesi Bazı Bitki Kökenli Uçucu Bileşiklerin Botrytis Cinerea Ve Passalora Fulva Patojenleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi
Doğukan PARLAK Ziraat Fakültesi Mikroalg Üretimine Yönelik Hassas Tarım Platformlu Modüler Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Müberra YEKEN Ziraat Fakültesi Buğday Bitkisindeki Fusarium Spp. İzolatlarının Genetik Çeşitliliğinin Scot Markörleri İle Araştırılması
Nagihan YILMAZ Sağlık Bilimleri Fakültesi Düşük Yağlı Sinbiyotik Yoğurt Üretiminde İnülin İlavesinin Probiyotik Çoğalması Ve Fizikokimyasal Özellikler Üzerindeki Etkileri
Kübra SALİHOĞLU Eğitim Bilimleri Fakültesi Covid-19 Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü İle Akademik Uyumları Arasındaki İlişkide Psikolojik Esnekliğin Aracı Rolü