ETKİNLİKLER

6
Aralık

Otizm Spektrum Bozukluğunda Beyin Ağ Organizasyonu ve Nörokreatif Müzik Terapi

Yeni yapısal ve fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları Otizm Spektrum Bozukluğunda (OSB) beyindeki yerel ve uzak bağlantısal farklılıkları ortaya koymaktadır. Nöral devreleri etkileyen ve yaştan bağımsız bu değişiklikler, OSB’deki duyusal, motor ve sosyal-iletişimsel sorunlarla ilişkilidir. Bu konferansta OSB’deki bağlantısal beyin ağ organizasyonu ve beyin-müzik etkileşimlerine ilişkin güncel bilgiler özetlenecek, OSB yönetiminde nörokreatif müzik terapi uygulamalarına ilişkin deneyimler paylaşılacaktır.

6 Aralık 2019, Cuma

12.30-13.30

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi Konferans Salonu